Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/UP-2/25/2023 Usługi pralnicze

Deadlines:
Published : 16-06-2023 11:47:00
Placing offers : 26-06-2023 09:00:00
Offers opening : 26-06-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 124.76 2023-06-16 11:47:00 Proceeding
SWZ- Usługi pralnicze.pdf pdf 448.8 2023-06-16 11:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Projektowane postanowienia umowa _Pralnia v2.pdf pdf 264 2023-06-16 11:47:00 Proceeding
Załącznik nr 1 -Opis Przedmiotu zamówienia pralnia 2023.docx docx 25.32 2023-06-16 11:47:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Formularz Ofertowy.docx docx 23.52 2023-06-16 11:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 20.5 2023-06-16 11:47:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc doc 39.5 2023-06-16 11:47:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawców wspólnie...doc doc 17.5 2023-06-16 11:47:00 Proceeding
załącznik nr 7 -wykaz pojazdów.docx docx 12.2 2023-06-16 11:47:00 Proceeding
151122_-_WYTYCZNE_PRALNIE_PODPISANE.pdf pdf 161.8 2023-06-16 11:47:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert -Usł. pralnicze.docx docx 104.59 2023-06-26 09:35:47 Public message
Informacja z otwarcia ofert -Usł. pralnicze.pdf pdf 122.79 2023-06-26 09:35:47 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 495.94 2023-07-03 14:10:33 Public message

Announcements

2023-07-03 14:10 Katarzyna Młynarczyk Informacja o wyborze oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-06-26 09:35 Magda Pietras Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-26 09:00 Buyer message Zamawiający publikuje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 215 250, 00 zł gross

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 333