Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DA.260.9.2023 Dostawa owoców i warzyw w roku 2023

Deadlines:
Published : 16-06-2023 09:30:00
Placing offers : 26-06-2023 09:00:00
Offers opening : 26-06-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia Owoce i warzywa.pdf pdf 145.55 2023-06-16 09:30:00 Proceeding
DZIAŁ III Istotne postanowienia umowy Owoce i warzywa.pdf pdf 172.89 2023-06-16 09:30:00 Proceeding
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (część 1).xlsx xlsx 12.35 2023-06-16 09:30:00 Proceeding
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy (część 2).xlsx xlsx 13.08 2023-06-16 09:30:00 Proceeding
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej.doc doc 81.5 2023-06-16 09:30:00 Proceeding
DZIAŁ I SWZ art. 275 pkt 2 Owoce i Warzywa.pdf pdf 410.42 2023-06-16 09:30:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 102.83 2023-06-16 09:30:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 422.26 2023-06-26 12:03:14 Public message
INFORMACJA O WYBORZE owoce i warzywa.pdf pdf 642.21 2023-06-27 10:31:17 Public message
INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE owoce i warzywa.pdf pdf 640 2023-07-04 12:54:51 Public message

Announcements

2023-07-04 12:54 Anna Cholewińska Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O PONOWNY [...].pdf

2023-06-27 10:31 Anna Cholewińska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2023-06-26 12:03 Anna Cholewińska Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-06-26 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
kwotę: 218 917,24 zł gross w tym:
Część 1 - 56 231,96 zł brutto
Część 2 - 162 685,28 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 443