Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WRG.271.4.2023 Budowa instalacji sieci teleinformatycznej i instalacji zasilania obwodów komputerowych w budynku Urzędu Gminy Pępowo i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie

Małgorzata Waleńska
Gmina Pępowo
Deadlines:
Published : 15-06-2023 13:06:00
Placing offers : 03-07-2023 10:00:00
Offers opening : 03-07-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 5 do SWZ.pdf pdf 296.13 2023-06-15 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.pdf pdf 325.12 2023-06-15 13:06:00 Proceeding
Zalacznik nr 10 do SWZ.zip zip 7465.94 2023-06-15 13:06:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2168.31 2023-06-15 13:06:00 Proceeding
ooz.pdf pdf 181.34 2023-06-15 13:06:00 Proceeding
Załączniki 1_8_do SWZ.docx docx 39.32 2023-06-15 13:06:00 Criterion
Załączniki 1_8_do SWZ.pdf pdf 454.87 2023-06-15 13:06:00 Criterion
Zalacznik nr 9 do SWZ.zip zip 778.55 2023-06-15 13:06:00 Criterion
wyjaśnienia do SWZ.pdf pdf 205.31 2023-06-28 11:46:20 Public message
zmiana SWZ.pdf pdf 197.91 2023-06-28 11:47:35 Public message
oozo.pdf pdf 35.65 2023-06-28 11:47:35 Public message
izoo.pdf pdf 30.98 2023-07-03 12:30:33 Public message
wybór strona.pdf pdf 266.83 2023-07-11 09:43:18 Public message

Announcements

2023-07-11 09:43 Małgorzata Waleńska Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

wybór strona.pdf

2023-07-03 12:30 Małgorzata Waleńska Informacja o złożonych ofertach

izoo.pdf

2023-07-03 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę do wysokości:
- dla części I zamówienia: 370 000,00 zł brutto
- dla części II zamówienia: 16 605,00 zł brutto
- dla części III zamówienia: 63 000,00 zł brutto
2023-06-28 11:47 Małgorzata Waleńska Zmiana treści SWZ oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu

zmiana SWZ.pdf

oozo.pdf

2023-06-28 11:46 Małgorzata Waleńska Wyjaśnienia treści SWZ

wyjaśnienia do SWZ.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załączniki 1_8_do SW [...].docx

Załączniki 1_8_do SW [...].pdf

Zalacznik nr 9 do SW [...].zip

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 473