Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RID.VI.7013.04.2023 Gmina Barlinek. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.08.2023r. do 31.12.2023r.

Bartłomiej Warzyński
Gmina Barlinek Department: Referat Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 13-06-2023 11:27:00
Placing offers : 21-06-2023 12:00:00
Offers opening : 21-06-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ Gmina Barlinek.pdf pdf 7736.53 2023-06-13 11:27:00 Proceeding
Zal_1_Wykaz_PPE.xls xls 66.5 2023-06-13 11:27:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_oferty.docx docx 34.83 2023-06-13 11:27:00 Proceeding
Zal_3_Oswiadczenie_wykonawcy.doc doc 73 2023-06-13 11:27:00 Proceeding
Zal_4_Oswiadczenie_wspolnie.docx docx 22.89 2023-06-13 11:27:00 Proceeding
Zal_5_Projektowane_postanowienia_umowy.docx docx 146.39 2023-06-13 11:27:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 41.5 2023-06-13 11:27:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.docx docx 22.96 2023-06-13 11:27:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 149.45 2023-06-13 11:27:53 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 234.94 2023-06-21 14:48:08 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 237.54 2023-06-30 13:33:33 Public message

Announcements

2023-06-30 13:33 Bartłomiej Warzyński Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-06-21 14:48 Bartłomiej Warzyński Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-21 11:55 Bartłomiej Warzyński Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 300 000 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 354