Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.1.2023 Przebudowa drogi leśnej na odcinku od km0+000,00 do km1+278,00 w oddziale nr 5,6,7 oraz 8 w leśnictwie Nadrzecze

Szymon Borowiec
Nadleśnictwo Biłgoraj
Deadlines:
Published : 09-06-2023 10:19:00
Placing offers : 23-06-2023 12:00:00
Offers opening : 23-06-2023 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Kosztorys ofertowy ślepy.pdf pdf 296.82 2023-06-09 10:19:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 3366.62 2023-06-09 10:19:00 Proceeding
SWZ Droga leśna Nadrzecze.pdf pdf 378.48 2023-06-09 10:19:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówiniu.pdf pdf 81.61 2023-06-09 10:19:00 Proceeding
Notatka wyjaśniająca.pdf pdf 242.85 2023-06-21 11:03:12 Public message
Przedmiar robót.pdf pdf 236.94 2023-06-22 12:48:01 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 197.25 2023-06-23 14:17:53 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 203.31 2023-07-04 14:32:51 Public message
Wezwanie do podpisania umowy.pdf pdf 152.25 2023-07-14 07:41:18 Public message

Announcements

2023-07-14 07:41 Szymon Borowiec Dzień dobry,

Nadleśnictwo Biłgoraj w załączeniu przesyła wezwanie do podpisania umowy.

Z poważaniem
Nadleśnictwo Biłgoraj

Wezwanie do podpisan [...].pdf

2023-07-04 14:32 Szymon Borowiec Dzień Dobry!

Nadleśnictwo Biłgoraj w załączniku przesyła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Z poważeniem
Nadleśnictwo Biłgoraj

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-06-23 14:17 Szymon Borowiec Nadleśnictwo Biłgoraj w załączniku przesyła informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-23 12:00 Buyer message Nadleśnictwo Biłgoraj zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia kwotę w wysokości 559 953,70 zł netto.
2023-06-22 12:48 Szymon Borowiec Nadleśnictwo Biłgoraj przesyła w załączniku przesyła poprawną wersję przedmiaru robót. Poprzednia wersja była niepoprawna wynikająca z omyłki pisarskiej.

Przedmiar robót.pdf

2023-06-21 11:03 Szymon Borowiec Nadleśnictwo Biłgoraj w załączniku przesyła notatkę wyjaśniającą dotyczącą omyłki pisarskiej w SWZ.

Notatka wyjaśniająca [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 666