Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FP/ZP/1/2023 Dostawa stołu do sterowania oświetleniem wraz z okablowaniem na potrzeby oświetlenia Sali Koncertowej Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie

Deadlines:
Published : 07-06-2023 11:37:00
Placing offers : 16-06-2023 11:00:00
Offers opening : 16-06-2023 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Wzor_zal._nr_2_do_SWZ_07062023.DOCX DOCX 24 2023-06-07 11:37:00 Proceeding
Wzor_zal._nr_3_do_SWZ_07062023.DOC DOC 36 2023-06-07 11:37:00 Proceeding
Część A SWZ_07062023.pdf pdf 374.78 2023-06-07 11:37:00 Proceeding
Część B SWZ - OPZ_07062023.pdf pdf 178.45 2023-06-07 11:37:00 Proceeding
Część B1 SWZ -Formularz cenowy_07062023.docx docx 24.9 2023-06-07 11:37:00 Proceeding
Część C SWZ - Projektowane postanowienia umowy_07062023.pdf pdf 252.54 2023-06-07 11:37:00 Proceeding
Część D SWZ-FORMULARZ_OFERTY_07062023.DOC DOC 75.5 2023-06-07 11:37:00 Proceeding
Wzor_zal._nr_1_do_SWZ_07062023.DOCX DOCX 27.45 2023-06-07 11:37:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu_07062023.pdf pdf 130.12 2023-06-07 11:37:23 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia16062023.pdf pdf 374.44 2023-06-16 11:04:22 Public message
Informacja z otwarcia ofert 16062023.pdf pdf 412.17 2023-06-16 11:40:06 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 450.91 2023-06-21 09:26:36 Public message

Announcements

2023-06-21 09:26 Barbara Ziaja Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w załączeniu przesyła zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Dostawę stołu do sterowania oświetleniem wraz z okablowaniem na potrzeby oświetlenia Sali Koncertowej Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie (znak sprawy: FP/ZP/1/2023).

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-06-16 11:40 Barbara Ziaja Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na "Dostawę stołu do sterowania oświetleniem wraz z okablowaniem na potrzeby oświetlenia Sali Koncertowej Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie" - znak sprawy: FP/ZP/1/2023 - w załączeniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-16 11:04 Barbara Ziaja Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na "Dostawę stołu do sterowania oświetleniem wraz z okablowaniem na potrzeby oświetlenia Sali Koncertowej Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie" - znak sprawy: FP/ZP/1/2023 - w załączeniu.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 307