Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO.2521-17/2023 Nadzór inwestorski dla umowy na roboty budowlane dla MZK Sp. z o.o. w Opolu

Deadlines:
Published : 05-06-2023 13:17:00
Placing offers : 20-06-2023 11:00:00
Offers opening : 20-06-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Opolu zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu na: Nadzór inwestorski dla umowy na roboty budowlane dla MZK Sp. z o.o. w Opolu.

W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ) oraz pozostałą niezbędną dokumentację.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PFU Stacja Ładowania autobusów Opole_05.06.2023.pdf pdf 18854.84 2023-06-05 13:17:00 Proceeding
Pozwolenie na budowę_05.06.2023.pdf pdf 375.68 2023-06-05 13:17:00 Proceeding
Projekt wykonawczy_05.06.2023.7z 7z 12119.65 2023-06-05 13:17:04 Proceeding
Umowa na dostawę 8 szt. autobusów elektrycznych_05.06.2023.pdf pdf 22267.83 2023-06-05 13:17:11 Proceeding
SWZ_05.06.2023.docx docx 75.61 2023-06-05 13:17:00 Proceeding
Oferta_05.06.2023.docx docx 75.77 2023-06-05 13:17:00 Proceeding
Projekt umowy_05.06.2023.docx docx 89.73 2023-06-05 13:17:00 Proceeding
OPZ dot. ładowarek_05.06.2023.docx docx 2007.65 2023-06-05 13:17:00 Proceeding
Informacja o modyfikacji treści wzoru umowy, SWZ, Oferty oraz zmianie terminu składania Ofert_13.06.2023.docx docx 54 2023-06-13 13:31:07 Public message
Oferta_13.06.2023.docx docx 69.12 2023-06-13 13:31:07 Public message
Projekt umowy_13.06.2023.docx docx 84.23 2023-06-13 13:31:07 Public message
SWZ_13.06.2023.docx docx 69.02 2023-06-13 13:31:07 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_27.06.2023.docx docx 42.02 2023-06-27 10:21:31 Public message

Announcements

2023-06-27 10:21 Izabela Szopa Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty_27.06.2023 r.
Pozdrawiam
Izabela Szopa

Informacja o wyborze [...].docx

2023-06-13 13:31 Izabela Szopa Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam Informację o modyfikacji treści wzoru umowy, SWZ, Oferty oraz zmianie terminu składania Ofert_13.06.2023.
Pozdrawiam
Izabela Szopa

Informacja o modyfik [...].docx

Oferta_13.06.2023.do [...].docx

Projekt umowy_13.06. [...].docx

SWZ_13.06.2023.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 401