Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/91/2023 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 91/2023 Voltra

Deadlines:
Published : 05-06-2023 13:27:00
Placing offers : 12-07-2023 11:00:00
Offers opening : 12-07-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu.

 • Gmina Kruszyna, ul. Andrzeja Kmicica 5, 42-282 Kruszyna;
 • Gmina Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki;
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o., ul. Forteczna 3, 32-086 Węgrzyce;
 • Powiat Otwocki, ul. Górna 13, 05-400 Otwock;
 • Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku, ul. Górna 11, 05-400 Otwock;
 • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku, ul. Kazimierza Pułaskiego 3A, 05-400 Otwock;
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Sołecka 52, 05-400 Otwock;
 • Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku, ul. Batorego 44, 05-400 Otwock;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwock, ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock;
 • Gmina Golczewo, ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo;
 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie, ul. Zwycięstwa 12, 72-410 Golczewo;
 • Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie, ul. Zwycięstwa 12, 72-410 Golczewo;
 • Gmina Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce;
 • Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach, ul. Mieszczańskiego 10, 39-432 Gorzyce;
 • Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o., ul. Dobrzyńska 9, 09-414 Brudzeń Duży;
 • Gmina Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna;
 • Gmina Łagów, ul. Spacerowa 7, 66-220 Łagów;
 • Gmina Bogdaniec, ul. Mickiewicza 45, 66-450 Bogdaniec;
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu, ul. Dworcowa 5, 66-450 Bogdaniec;
 • Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński;
 • Gmina Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów;
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie, ul. Oleska 3A, 46-331 Radłów;
 • Gminny Ośrodek Kultury w Radłowie, ul. Oleska 5, 46-331 Radłów;
 • Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice;
 • Gmina Biskupiec, ul. Rynek 1, 13-340 Biskupiec;
 • Biblioteka – Ośrodek Kultury w Biskupcu, ul. Rynek 4, 13-340 Biskupiec;
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ziębicach Sp. z o.o., ul. Wałowa 51, 57-220 Ziębice.


 W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

·       Zadawania pytań do SWZ

·       Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

·       Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

·       tel. 22 101 02 02

·       e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 299.65 2023-06-05 13:27:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:91:2023.pdf pdf 562.43 2023-06-05 13:27:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:91:2023.zip zip 2004 2023-06-05 13:27:00 Proceeding
Sprostowanie opublikowane w DUUE.pdf pdf 222.85 2023-06-15 11:42:44 Public message
SWZ + Załaczniki - VOL:EE:91:2023_sprostowanie_14.06.23.zip zip 2513.2 2023-06-15 11:42:44 Public message
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 91 GZ EE 2023_V01.pdf pdf 187.78 2023-06-21 21:45:07 Public message
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 91 GZ EE 2023_V02.pdf pdf 186.26 2023-06-26 21:50:52 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_91_GZEE.pdf pdf 127.06 2023-07-12 11:00:56 Public message
VO_VO_Informacja-z-otwarcia-ofert_GZ_91.pdf pdf 164.99 2023-07-12 11:44:39 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_zwiększenie_91_GZEE.pdf pdf 127.56 2023-07-14 10:44:12 Public message
VO_VOxx_Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_GZ-91_v01.pdf pdf 1530.59 2023-08-11 10:11:07 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 294.03 2024-01-15 10:35:26 Public message

Announcements

2024-01-15 10:35 Roman Bartyzel Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-08-11 10:11 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

VO_VOxx_Zawiadomieni [...].pdf

2023-07-14 10:44 Roman Bartyzel Informacja o zwiększeniu kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2023-07-12 11:44 Roman Bartyzel INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Pełnomocnik Zamawiających przekazuje poniżej informacje, które zostały odczytane (odszyfrowane) na otwarciu ofert za pośrednictwem Platformy Zakupowej w dniu 12 lipca 2023 r. o godz. 11.30

VO_VO_Informacja-z-o [...].pdf

2023-07-12 11:00 Roman Bartyzel Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia.

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2023-06-26 21:50 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa Nr 91/2023 Voltra, przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

2023-06-21 21:45 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających przekazuje treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

2023-06-15 11:42 Roman Bartyzel Sprostowanie - Ogłoszenie zmian

Sprostowanie opublik [...].pdf

SWZ + Załaczniki - V [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1211