Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO/3/2023 Dostawę materiałów papierniczych i biurowych na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard w roku 2023/2024.

Deadlines:
Published : 05-06-2023 08:23:00
Placing offers : 12-06-2023 12:00:00
Offers opening : 12-06-2023 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Postępowanie będzie ważne jeżeli zostanie złożona co najmniej jedna oferta.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmiany zapotrzebowania Zamawiającego.

 

Zamówienie obejmuje dostawę materiałów papierniczych, biurowych oraz tuszy na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie w roku 2023/2024, na warunkach zgodnych z załączoną umową oraz zapytaniem. Zestawienie towaru wraz z szacowaną ilością stanowią załączniki nr 1 i 2 do zapytania. Dostawy materiałów biurowych składane będą sukcesywnie w roku 2023/2024. Ilość podana na formularzach cenowych jest jedynie ilością szacunkową. Dostawca nie będzie rościł od Odbiorcy realizacji dostaw w ilości podanej na formularzu. Dostawca będzie zobowiązany do dostarczania zamawianych artykułów papierniczych i biurowych, zgodnie z zamówieniem do siedziby Odbiorcy przy ul. Szczecińskiej Nr 35, 73 – 110 Stargard i na Halę OSiR przy ul. Pierwszej Brygady Nr 1, 73 – 110 Stargard, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia.

Oferta musi zawierać:

1.   Wypełniony formularz ofertowy stanowiący  Załącznik Nr 1 i 2  (arkusz programu MicrosoftExcel) do zapytania ofertowego w formie elektronicznej)

2.  Wydrukowany Załącznik Nr 1 i 2, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Dostawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez Dostawcę.

3.     Podstawowe informacje o oferencie, a w nich m.in.: dane do umowy, NIP itd.

4.   Ceny jednostkowe netto na poszczególne pozycje zawarte w zestawieniu stanowiącym załączniki nr 1 i 2 do zapytania, wraz z podsumowaniem netto oraz brutto całości zestawienia.

 

Umowa zostanie zawarta na czas określony, od dnia jej podpisania do 31.XII.2024r. - wzór umowy stanowi Załącznik Nr 3 do zapytania.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 91 573 23 34 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. 1 Zestawienie materiałów papierniczych i biurowych.xlsx xlsx 20.68 2023-06-05 08:23:00 Proceeding
Zał. 2 Zestawienie materiałów pap - tusze.xlsx xlsx 14.02 2023-06-05 08:23:00 Proceeding
Zał 3 wzór umowy.doc doc 77 2023-06-05 08:23:00 Proceeding
20230630 WYNIK.pdf pdf 555.54 2023-06-30 14:34:22 Public message

Announcements

2023-06-30 14:34 Małgorzata Kolasińska2 Zamawiający w załączeniu przesyła wynik zapytania ofertowego. .

20230630 WYNIK.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6356 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 3 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, załadunku i rozładunku po stronie Odbiorcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 203