Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.2712.4.2023.ECS Przebudowa pomieszczeń na toaletę dla osób niepełnosprawnych i WC damskie w budynku Instytutu Pedagogiki i Psychologii UWr przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu

Ewelina Ciurko -Sebzda
Uniwersytet Wrocławski
Deadlines:
Published : 02-06-2023 14:20:00
Placing offers : 19-06-2023 10:00:00
Offers opening : 19-06-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja Projektowa.zip zip 42422.93 2023-06-02 14:20:00 Proceeding
Załacznik nr 7 - Wzór Umowy.zip zip 330.55 2023-06-02 14:20:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - OPZ.pdf pdf 77.05 2023-06-02 14:20:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 206.73 2023-06-02 14:20:00 Proceeding
SWZ z Załącznikami 1 - 5 i 8 - 15.docx docx 288.65 2023-06-02 14:20:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 211.95 2023-06-19 11:33:00 Public message
Informacja o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty.pdf pdf 151.83 2023-06-26 12:20:19 Public message

Announcements

2023-06-26 12:20 Ewelina Ciurko -Sebzda INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o Wyborze [...].pdf

2023-06-19 11:33 Ewelina Ciurko -Sebzda INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-19 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 207 523,69 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 536