Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: JRP.271.1.4.2023 Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej do ZUOK „Orli Staw”

Deadlines:
Published : 02-06-2023 09:39:00
Placing offers : 05-07-2023 12:00:00
Offers opening : 05-07-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 147 2023-06-02 09:39:00 Proceeding
SWZ.docx docx 154.36 2023-06-02 09:39:00 Proceeding
Zalacznik_nr_1-9_do_SWZ.zip zip 579.91 2023-06-02 09:39:00 Proceeding
Pytania_wyjasnienia I.pdf pdf 158.53 2023-06-06 11:08:21 Public message
Pytania_wyjasnienia,zmiana_SWZ.pdf pdf 203.34 2023-06-19 11:41:36 Public message
Sprostownie. Ogloszenie_zmian_lub_dodatkowych_informacji.pdf pdf 65.79 2023-06-19 11:41:36 Public message
Zalacznik_nr_1_do_pisma_z_dn._14.06.23_r._OPZ.docx docx 66.44 2023-06-19 11:41:36 Public message
Zalacznik_nr_2_do_pisma_z_dn._14.06.23_ r.-Wzor_Formularza_Oferty_oraz_zalacznik_3.1.docx docx 68.87 2023-06-19 11:41:36 Public message
Zalacznik_nr_3_do_pisma_z_dn._14.06.23 r.-Zal._nr_4_do_SWZ.docx docx 68.39 2023-06-19 11:41:36 Public message
Zalacznik_nr_1_do_pisma_z_dn._29.06.23 r.-Zal._nr_4_do_SWZ.pdf pdf 169.4 2023-06-29 13:02:06 Public message
Zmiana treści SWZ- JRP.271.1.4.2023.pdf pdf 185.85 2023-06-29 13:02:06 Public message
Zalacznik_nr_1_do_pisma_z_dn._29.06.23 r.-Zal._nr_4_do_SWZ.docx docx 69.48 2023-06-30 07:48:04 Public message
Informacja o kwocie JRP.271.1.4.2023.pdf pdf 456.66 2023-07-05 12:02:56 Public message
informacja z otwarcia JRP.271.1.4.2023.pdf pdf 163.3 2023-07-05 14:43:17 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 172.52 2023-07-26 10:52:14 Public message
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf pdf 110.57 2023-09-27 15:03:35 Public message

Announcements

2023-09-27 15:03 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogloszenie_o_udziele [...].pdf

2023-07-26 10:52 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-07-05 14:43 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-07-05 12:02 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-07-05 11:02 Elżbieta Chojnacka The message was withdrawn by the Buyer.
2023-06-30 07:48 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza skorygowany Załącznik nr 4 do SWZ w wersji edytowalnej.

Zalacznik_nr_1_do_pi [...].docx

2023-06-29 13:02 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmianę treści SWZ.

Zalacznik_nr_1_do_pi [...].pdf

Zmiana treści SWZ- J [...].pdf

2023-06-19 11:41 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania, wyjaśnienia, zmianę treści SWZ oraz sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Pytania_wyjasnienia, [...].pdf

Sprostownie. Oglosze [...].pdf

Zalacznik_nr_1_do_pi [...].docx

Zalacznik_nr_2_do_pi [...].docx

Zalacznik_nr_3_do_pi [...].docx

2023-06-06 11:08 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania oraz wyjaśniania treści SWZ.

Pytania_wyjasnienia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 925