Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPI-3700-4/23 Świadczenie usług sprzątania w obiektach Teatru Wybrzeże

Justyna Idaszak
Teatr Wybrzeże
Deadlines:
Published : 01-06-2023 12:26:00
Placing offers : 13-06-2023 08:30:00
Offers opening : 13-06-2023 08:35:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 62.08 2023-06-01 12:26:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1436.89 2023-06-01 12:26:00 Proceeding
Załącznik 1a - formularz ofertowy.docx docx 59.37 2023-06-01 12:26:00 Proceeding
Załącznik 1b - formularz ofertowy.docx docx 59.26 2023-06-01 12:26:00 Proceeding
Załącznik 2a - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx docx 24 2023-06-01 12:26:00 Proceeding
Załącznik 2b - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx docx 24.16 2023-06-01 12:26:00 Proceeding
Załącznik 3a- oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 22.97 2023-06-01 12:26:00 Proceeding
Załącznik 4a- oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.docx docx 18.63 2023-06-01 12:26:00 Proceeding
Załącznik 4b- oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.docx docx 21.62 2023-06-01 12:26:00 Proceeding
Załącznik 5 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 21.33 2023-06-01 12:26:00 Proceeding
Załącznik 6 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 22.44 2023-06-01 12:26:00 Proceeding
Załącznik 7a - wykaz usług.docx docx 18.91 2023-06-01 12:26:00 Proceeding
Załącznik 8a - wykaz osób - dot. części 1.doc doc 55.5 2023-06-01 12:26:00 Proceeding
Załącznik 8b - wykaz osób - dot. części 2.doc doc 50 2023-06-01 12:26:00 Proceeding
Załącznik 9a - wżór umowy.pdf pdf 629.28 2023-06-01 12:26:00 Proceeding
Załącznik 9b - wzór umowy.pdf pdf 767.12 2023-06-01 12:26:00 Proceeding
Załącznik 10a, 10 b - wzór umowy RODO.pdf pdf 693.11 2023-06-01 12:26:00 Proceeding
Załącznik 11a - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 712.73 2023-06-01 12:26:00 Proceeding
Załącznik 11b - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 700.89 2023-06-01 12:26:00 Proceeding
Załącznik 12a - Instrukcje czyszczenia i użytkowania, dot. części 1.zip zip 4976.18 2023-06-01 12:26:00 Proceeding
Ząłącznik 12b - Instrukcje czyszczenia i użytkowania, dot. części 2.zip zip 3057.97 2023-06-01 12:26:00 Proceeding
Załącznik 13 - Instrukcja dla pracowników dot. zasad postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem - dot. części 1 i 2.pdf pdf 531.58 2023-06-01 12:26:00 Proceeding
Załącznik 14 - Instrukcja postępowania pracowników Teatru Wybrzeże z osobami przebywającymi na terenie teatru -dot. części 1 i 2.pdf pdf 301.81 2023-06-01 12:26:00 Proceeding
Wyjaśnienia 1 treści SWZ.pdf pdf 143 2023-06-05 13:15:04 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 48.06 2023-06-05 13:15:04 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 23.53 2023-06-05 13:15:04 Public message
Załącznik 12a - Instrukcje czyszczenia i użytkowania, dot. części 1.zip zip 5577.01 2023-06-05 13:15:04 Public message
Wyjaśnienia 2 treści SWZ, zmiana treści SWZ.pdf pdf 573.5 2023-06-07 12:59:54 Public message
SWZ - REWIZJA 1 z dnia 07.06.2023 r..pdf pdf 1447.7 2023-06-07 12:59:54 Public message
Załącznik 8a - wykaz osób - dot. części 1, REWIZJA.doc doc 56.5 2023-06-07 12:59:54 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 07.06.2023 r..pdf pdf 28.58 2023-06-07 12:59:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 409.48 2023-06-13 09:57:00 Public message
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty.pdf pdf 62.32 2023-06-20 15:13:33 Public message
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 72.32 2023-06-30 12:20:57 Public message
08db7dfe-06c2-0960-134a-58000e3b2541.pdf pdf 88.02 2023-07-06 11:14:28 Public message

Announcements

2023-07-06 11:14 Justyna Idaszak Zamawiający przekazuje ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 06.07.2023 r. w zakresie części 1 i części 2 zamówienia.

08db7dfe-06c2-0960-1 [...].pdf

2023-06-30 12:20 Justyna Idaszak Zamawiający w załączniku przekazuje na podstawie art. 253 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 zamówienia: Świadczenie usług sprzątania w obiekcie Teatru Wybrzeże przy ul. Św. Ducha 2 i ul. Teatralnej 2 w Gdańsku wraz z przyległym do tego obiektu terenem zewnętrznym.

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2023-06-20 15:13 Justyna Idaszak Zamawiający w załączniku przekazuje na podstawie art. 253 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2 zamówienia: Świadczenie usług sprzątania w obiekcie Teatru Wybrzeże przy ul. Bohaterów Monte Cassino 30 w Sopocie wraz z przyległym do tego obiektu terenem zewnętrznym.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-06-13 09:57 Justyna Idaszak Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informację z
otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-13 08:30 Buyer message Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę:
W zakresie części 1 zamówienia: 661 743,67 zł brutto.
w zakresie części 2 zamówienia: 258 879,42 zł brutto.
2023-06-07 12:59 Justyna Idaszak Zamawiający przekazuje wyjaśnienia 2 treści SWZ oraz zmianę treści SWZ wraz z załącznikami.

Wyjaśnienia 2 treści [...].pdf

SWZ - REWIZJA 1 z dn [...].pdf

Załącznik 8a - wykaz [...].doc

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-06-05 13:15 Justyna Idaszak Zamawiający przekazuje wyjaśnienia 1 treści SWZ oraz zmianę treści SWZ wraz z załącznikami.

Wyjaśnienia 1 treści [...].pdf

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załącznik 12a - Inst [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 661