Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00240912 Cyfrowa gmina

Awatar Pracownika
Benedykta Napierska
Gmina Grodziczno Department: Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych
Deadlines:
Published : 31-05-2023 12:13:00
Placing offers : 13-06-2023 10:00:00
Offers opening : 13-06-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał.1.1. do SWZ.doc doc 231 2023-05-31 12:13:00 Proceeding
Zał.2 do SWZ.doc doc 259.5 2023-05-31 12:13:00 Proceeding
Zał.2a do SWZ.doc doc 253 2023-05-31 12:13:00 Proceeding
Zał.3 do SWZ.doc doc 245.5 2023-05-31 12:13:00 Proceeding
Zał.4 do SWZ.pdf pdf 286.47 2023-05-31 12:13:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 165.52 2023-05-31 12:13:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 731.69 2023-05-31 12:13:00 Proceeding
Zał.1 do SWZ.doc doc 93.5 2023-05-31 12:13:00 Proceeding
Wyjaśnienia SWZ.doc doc 61 2023-06-07 10:35:59 Public message
Zmiana treści SWZ.doc doc 74.5 2023-06-07 13:47:44 Public message
Zmiana ogloszenia o zamówieniu.pdf pdf 37.27 2023-06-07 13:47:44 Public message
Zał.1.1. do SWZ.doc doc 231 2023-06-07 14:04:55 Public message
Wyjaśnienia SWZ.doc doc 62 2023-06-07 14:04:55 Public message
1_Informacja z otwarcia ofert.odt odt 31.69 2023-06-13 10:52:24 Public message
Informacja o wyborze.doc doc 75.5 2023-06-16 12:55:39 Public message
Ogloszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 66.9 2023-06-27 11:55:59 Public message
Ogloszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 53.83 2023-07-28 07:59:45 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację.docx docx 36.14 2023-06-13 10:00:00 Public message

Announcements

2023-07-28 07:59 Benedykta Napierska Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogloszenie o wykonan [...].pdf

2023-06-27 11:55 Benedykta Napierska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogloszenie o wyniku [...].pdf

2023-06-16 12:55 Benedykta Napierska INFORMACJA O ODRZUCONYCH OFERTACH I O WYKLUCZONYCH WYKONAWCACH;
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyborze [...].doc

2023-06-13 10:52 Benedykta Napierska Informacja z otwarcia ofert

1_Informacja z otwar [...].odt

2023-06-13 10:00 Buyer message INFORMACJA O KWOCIE,
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja o kwocie [...].docx

2023-06-07 14:04 Benedykta Napierska Wyjaśnienia treści SWZ; załącznik nr 1.1 po zmianach

Zał.1.1. do SWZ.doc

Wyjaśnienia SWZ.doc

2023-06-07 13:47 Benedykta Napierska Zmiana treści SWZ; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana treści SWZ.do [...].doc

Zmiana ogloszenia o [...].pdf

2023-06-07 10:35 Benedykta Napierska Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia SWZ.doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 430