Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DA.26.12.2023 Montaż systemu sygnalizacji alarmu pożaru w pomieszczeniach technicznych mieszczących się w budynku Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach przy ulicy Staszica 2, 05-092 Łomianki, nr zadania 2023/17.

Deadlines:
Published : 26-05-2023 13:37:00
Placing offers : 07-06-2023 12:00:00
Offers opening : 07-06-2023 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1363.1 2023-05-26 13:37:00 Proceeding
Ogłszenie o zamówieniu.pdf pdf 114.43 2023-05-26 13:37:00 Proceeding
Zał .1-9 do SWZ.zip zip 13498.26 2023-05-26 13:37:00 Proceeding
Odpowedź na pytanie.pdf pdf 108.92 2023-06-05 14:07:58 Public message
Informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 38.67 2023-06-07 13:19:02 Public message
Wybór oferty str.pdf pdf 92.33 2023-06-22 15:35:58 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 67.39 2023-08-04 12:47:55 Public message
Odpowiedzi na pytania wykonawcy.pdf pdf 123.77 2023-06-01 13:29:42 Public message
Odpowiedź na pytanie.pdf pdf 160.01 2023-06-01 14:07:34 Public message
Odpowiedź na pytanie. 3 pdf.pdf pdf 126.16 2023-06-02 11:34:03 Public message
Zmiana terminu składania ofert DA.26.12.2023.pdf pdf 81.11 2023-06-02 15:55:40 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36 2023-06-02 16:01:22 Public message

Announcements

2023-08-04 12:47 Zamówienia Publiczne Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-06-22 15:35 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wybór oferty str.pdf

2023-06-07 13:19 Zamówienia Publiczne Informacja o złożonych ofertach

Informacja o złożony [...].pdf

2023-06-07 12:00 Buyer message Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na zadanie : 285 000,00 zł brutto
2023-06-05 14:07 Zamówienia Publiczne Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Odpowedź na pytanie. [...].pdf

2023-06-02 16:01 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-06-02 15:55 Zamówienia Publiczne Zmiana terminu składania ofert

Zmiana terminu skład [...].pdf

2023-06-02 11:34 Zamówienia Publiczne Odpowiedź na pytanie.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2023-06-01 14:07 Zamówienia Publiczne Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2023-06-01 13:29 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-05-31 13:18 Zamówienia Publiczne Zamawiający informuje, że wizja odbędzie się w dniu 01.06.2023r o godz.14.00 w budynku ICDS przy ul. Staszica 2, Łomianki.
2023-05-30 14:44 Zamówienia Publiczne Zamawiający informuje, że wizja odbędzie się w dniu jutrzejszym o godz.10.00 w budynku ICDS przy ul. Staszica 2, Łomianki.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 852