Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.251.11.23 Dostawy środków dezynfekcyjnych do Szpitala w Brodnicy

Deadlines:
Published : 26-05-2023 11:00:00
Placing offers : 02-06-2023 10:00:00
Offers opening : 02-06-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SZP.251.11.23_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 268.62 2023-05-26 11:00:00 Proceeding
SZP.251.11.23_SWZ.doc doc 221 2023-05-26 11:00:00 Proceeding
SZP.251.11.23_Załacznik nr 1A do SWZ - Formularz asorymentowo-cenowy.xls xls 169.5 2023-05-26 11:00:00 Proceeding
SZP.251.11.23_Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 77 2023-05-26 11:00:00 Proceeding
SZP.251.11.23_Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 58 2023-05-26 11:00:00 Proceeding
SZP.251.11.23_Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 46 2023-05-26 11:00:00 Proceeding
SZP.251.11.23_Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy.doc doc 88 2023-05-26 11:00:00 Proceeding
SZP.251.11.23_Załącznik nr 5 do SWZ - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów.docx docx 15.66 2023-05-26 11:00:00 Proceeding
SZP.251.11.23_Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 46.5 2023-05-26 11:00:00 Proceeding
251.11.23_Wynik na stonę.doc doc 98 2023-06-14 12:49:39 Public message
SZP.251.11.23_Pytania i odpowiedzi nr 1.doc doc 178 2023-05-30 13:38:35 Public message
SZP.251.11.23_Załacznik nr 1A do SWZ - Formularz asorymentowo-cenowy po zmianie.xls xls 170 2023-05-30 13:38:35 Public message
251.11.23_Informacja z otwarcia ofert.xls xls 32 2023-06-02 11:37:20 Public message

Announcements

2023-06-14 12:49 Joanna Błażej Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam rozstrzygnięcie postępowania.

Z poważaniem
Joanna Błażej

251.11.23_Wynik na s [...].doc

2023-06-02 11:37 Joanna Błażej Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert.

Z poważaniem
Joanna Błażej

251.11.23_Informacja [...].xls

2023-06-02 10:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę;
Pakiet nr 1 - 190.858,00 zł brutto
Pakiet nr 2 - 12.263,00 zł brutto
Pakiet nr 3 - 104.354,14 zł brutto
Pakiet nr 4 - 22.540,36 zł brutto
Pakiet nr 5 - 1.300,42 zł brutto
Pakiet nr 6 - 5.186,88 zł brutto
Pakiet nr 7 - 5.763,99 zł brutto
Pakiet nr 8 - 521,53 zł brutto
Pakiet nr 9 - 66.748,19 zł brutto
2023-05-30 13:38 Joanna Błażej Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam pytania które wpłynęły do postępowania oraz odpowiedzi na nie wraz z zmienionym formularzem asortymentowo-cenowym.

Z poważaniem
Joanna Błażej

SZP.251.11.23_Pytani [...].doc

SZP.251.11.23_Załacz [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 342