Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 8/05/2023 Rolki jezdne do koparki Hyundai.

Awatar Pracownika
Krzysztof Widz
Zower Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 25-05-2023 13:55:00
Placing offers : 28-05-2023 18:00:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Zapraszamy do ofertowania. Postępowanie dotyczy dostawy części podwozia koparki Hyundai R330LC-9A z 2015r.


W przypadku pytań:  

Krzysztof Widz 517 933 142

Zapraszamy do ofertowania. 


Spółka Zower należy do grupy kapitałowej PGE. W załączniku pliki z wytycznymi obowiązującymi w GK PGE oraz wzór zamówienia obowiązujący w Spółce Zower.

1. Kontrahent oświadcza, że na dzień złożenia oferty nie jest Podmiotem objęty sankcjami gospodarczymi wz z agresją  Rosji na Ukrainę.

2. Kontrahent zapewnia i gwarantuje, że w całym okresie realizacji ewentualnej umowy nie będzie Podmiotem objętym sankcjami.

3. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy i wolny od wad.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji handlowych z wybranymi oferentami.

5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu towaru na koszt Wykonawcy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania oferenta.

8. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu.

9. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu: najniższa cena ofertowa netto (obliczona jako suma iloczynów stawek jednostkowych i odpowiednio planowanych ilości tych artykułów do zakupu z dostawą

  Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest przesłanie zamówienia.

  Attachments

  NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
  wzór zamówienia wraz z wytycznymi obowiązujęcymi w GK PGE.pdf pdf 238.1 2023-05-25 13:55:00 Proceeding
  oświadczenie sankcyjne.pdf pdf 194.09 2023-05-25 13:55:00 Criterion

  Announcements

  Buyer has not publish any additional messages

  Subject of the request

  No. Name Description and attachments Quantity
  / Unit
  Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
  file
  1 Rolka jezdna Nowa, nieużywana rolka jezdna koparki Hyundai R330LC-9A, nr katalogowy Hyundai: 81N8-11011GG 9 pc. Zakład Zower Sp. z o.o.
  Ul. Furgoła 159
  44-230, Czerwionka-Leszczyny
  (0)
  2 Śruba mocująca z podkładką Śruba mocująca rolkę nr S017-20100D, podkładka nr S441-200006 52 set Zakład Zower Sp. z o.o.
  Ul. Furgoła 159
  44-230, Czerwionka-Leszczyny
  (0)
  Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

  Criteria and formal conditions

  No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
  1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
  0,00 PLN brutto
  (0)
  2 Warunki płatności - przelew 30 dni licząc od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej do siedziby zamawiającego faktury, proszę potwierdzić (0)
  3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. W innym wypadku proszę podać koszt dostawy (0)
  4 Termin realizacji - 3 dni od daty otrzymania zamówienia (PILNE), proszę potwierdzić (0)
  5 Oświadczenie sankcyjne - Zamawiający wymaga wypełnienie i podpisania przez upoważnione osoby oświadczenia sankcyjnego. Attachment required

  oświadczenie sankcyj [...].pdf

  (0)
  6 Specyfikacja - Prosimy o załączenie specyfikacji technicznej/certyfikatów/atestów oferowanych rolek (0)
  7 Gwarancja - Proszę podać okres i warunki gwarancji. (0)
  (0)
  Unlock the form

  The number of page views: 176