Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-1068/23/68/Ł Dostawa stacji roboczych do obsługi systemu technicznego zabezpieczenia osób i mienia.

Deadlines:
Published : 24-05-2023 15:25:00
Placing offers : 07-06-2023 11:00:00
Offers opening : 07-06-2023 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 148.63 2023-05-24 15:25:00 Proceeding
SWZ.doc doc 720 2023-05-24 15:25:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1472.51 2023-05-24 15:25:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 79.8 2023-06-07 13:02:38 Public message
informacja z otwarcia ofert.docx docx 40.66 2023-06-07 13:02:38 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc doc 83 2023-06-28 15:44:40 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 88.09 2023-06-28 15:44:40 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 84.54 2023-07-05 16:08:30 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc doc 84 2023-07-05 16:08:30 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 93.53 2023-08-01 15:22:58 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.01 2023-05-31 16:11:34 Public message
zmiana SWZ.doc doc 184.5 2023-05-31 16:11:34 Public message
Zmiana SWZ.pdf pdf 752.11 2023-05-31 16:11:34 Public message

Announcements

2023-08-01 15:22 Anna Kukawka Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-07-05 16:08 Anna Kukawka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 1

Informacja o wyborze [...].pdf

informacja o wyborz [...].doc

2023-06-28 15:44 Anna Kukawka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 2

informacja o wyborz [...].doc

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-06-07 13:02 Anna Kukawka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

informacja z otwarci [...].docx

2023-06-07 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 130 314,78 gross w PLN, w tym:
1) w zadaniu nr 1 - 90 314,78 gross w PLN,
2) w zadaniu nr 2 - 40 000,00 gross w PLN
2023-05-31 16:11 Anna Kukawka Zmiana treści SWZ

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana SWZ.doc

Zmiana SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 347