Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.51.2023.DR „Zielone płuca dla Płocka” - nasadzenia w 2023 r. na rzecz bioróżnorodności i klimatu

Dominika Rucińska
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 31-05-2023 09:36:00
Placing offers : 26-06-2023 12:00:00
Offers opening : 26-06-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dział I SWZ.pdf pdf 238.98 2023-05-31 09:36:00 Proceeding
Dział II SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 44.79 2023-05-31 09:36:00 Proceeding
Dział III Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 166.78 2023-05-31 09:36:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 113.33 2023-05-31 09:36:00 Proceeding
Zał. 1 do OPZ - STWiOR.pdf pdf 549.23 2023-05-31 09:36:00 Proceeding
Zał. 1 do SWZ - Formularz cenowy.ods ods 18.19 2023-05-31 09:36:00 Proceeding
Zał. 2 do OPZ - Szczegółowy formularz cenowy.ods ods 17.86 2023-05-31 09:36:00 Proceeding
załączniki do SWZ wersja edytowalna.odt odt 47.84 2023-05-31 09:36:00 Proceeding
espd-request.zip zip 83.01 2023-05-31 09:36:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 118.99 2023-06-26 13:59:56 Public message
Informacja o wyborze.pdf pdf 119.69 2023-07-07 15:10:38 Public message

Announcements

2023-07-07 15:10 Dominika Rucińska Informacja o wyborze

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-06-26 13:59 Dominika Rucińska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-26 12:00 Buyer message Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 222 ust. 4 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) informuje, iż na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć 515.399,87 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 563