Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZP.25.1.37.2023 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, z podziałem na 12 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych

Deadlines:
Published : 23-05-2023 09:33:00
Placing offers : 20-06-2023 09:00:00
Offers opening : 20-06-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 224.31 2023-05-23 09:33:00 Proceeding
OPZ.zip zip 119.46 2023-05-23 09:33:00 Proceeding
SWZ.docx docx 78.74 2023-05-23 09:33:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 23.71 2023-05-23 09:33:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1672.49 2023-05-23 09:33:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - JEDZ.doc doc 166 2023-05-23 09:33:00 Proceeding
SWZ.docx docx 78.53 2023-06-13 08:24:32 Public message
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 70.51 2023-06-13 09:39:56 Public message
zmiana tresci swz.doc doc 101 2023-06-13 09:39:56 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 66.13 2023-06-16 09:40:28 Public message
Informacja z otwarcia ofert.rtf rtf 212.32 2023-06-20 09:51:59 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.rtf rtf 183.65 2023-07-18 11:41:43 Public message

Announcements

2023-07-18 11:41 Michał Wolański Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].rtf

2023-06-20 09:51 Michał Wolański Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].rtf

2023-06-20 09:00 Buyer message Środki finansowe w kwocie (kolejno): 4 500,00 zł 6 200,00 zł 62 300,00 zł 113 500,00 zł 2 400,00 zł 8 000,00 zł 4 740,00 zł 5 100,00 zł 6 000,00 zł 10 500,00 zł 3 800,00 zł 6 520,00 zł
2023-06-16 09:40 Michał Wolański ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-06-13 09:39 Michał Wolański ZMIANA TREŚCI SWZ

zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

zmiana tresci swz.do [...].doc

2023-06-13 08:24 Michał Wolański Zmiana SWZ

SWZ.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 658