Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.22.2023.ZP1 Dowożenie uczniów do placówek oświatowych, z podziałem na części: 1) Dowożenie uczniów z terenu Gminy Białe Błota do placówek oświatowych, 2) Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Białe Błota do szkół i placówek oświatowych w Bydgoszczy

Katarzyna Robotnikowska
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 19-05-2023 18:51:00
Placing offers : 27-06-2023 10:00:00
Offers opening : 27-06-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 112.27 2023-05-19 18:51:00 Proceeding
SWZ_dowożenie.zip zip 4360.26 2023-05-19 18:51:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 13.06.2023 r.zip zip 1157.5 2023-06-13 16:08:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert.zip zip 698.39 2023-06-27 11:50:20 Public message
wybór_cz 1 i 2.zip zip 1594.95 2023-08-03 13:29:45 Public message

Announcements

2023-08-03 13:29 Katarzyna Robotnikowska Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu ofert z dnia 03.08.2023 r.

wybór_cz 1 i 2.zip

2023-06-27 11:50 Katarzyna Robotnikowska Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.06.2023 r.

Informacja z otwarci [...].zip

2023-06-27 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 1 800 000,00 zł brutto, w tym:
1) dla części 1 - 1 400 000,00 zł brutto,
2) dla części 2 - 400 000,00 zł brutto
2023-06-13 16:08 Katarzyna Robotnikowska Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 13.06.2023 r.

Wyjaśnienia treści S [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 934