Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZP.271.10.2023 2023/BZP 00224968/01 Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości Gródek w km 0+000-0+200 wraz z budową przepustu i rozbiórką mostu przez dopływ z Trojanowa

Arkadiusz Puchacz
Urząd Gminy Klukowo
Deadlines:
Published : 19-05-2023 13:50:00
Placing offers : 05-06-2023 12:00:00
Offers opening : 05-06-2023 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
IZP.271.10.2023 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 139.54 2023-05-19 13:50:00 Proceeding
IZP.271.10.2023 SWZ.pdf pdf 481.45 2023-05-19 13:50:00 Proceeding
IZP.271.10.2022 Załączniki 1, 2, 3, 4, 6, 7 do SWZ.zip zip 640.13 2023-05-19 13:50:00 Proceeding
IZP.271.10.2023 Załącznik nr 5 do SWZ.zip zip 36530.85 2023-05-19 13:50:00 Proceeding
IZP.271.10.2023 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 657.87 2023-06-05 14:08:53 Public message
IZP.271.10.2023 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 281.03 2023-06-05 12:46:13 Public message
IZP.271.10.2023 ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 56.63 2023-06-05 14:18:29 Public message
STRABAG Sp. z o.o..zip zip 737.56 2023-06-05 13:54:53 Public message
PW IZBICCY ANETA IZBICKA.zip zip 1619.68 2023-06-05 13:54:53 Public message
IZP.271.10.2023 odpowiedzi i wyjaśnienia do SWZ.pdf pdf 459.12 2023-05-25 08:38:48 Public message

Announcements

2023-06-05 14:18 Arkadiusz Puchacz Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania. Ogłoszenie w załączniku.

IZP.271.10.2023 ogło [...].pdf

2023-06-05 14:08 Arkadiusz Puchacz Zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający udostępnia informację o unieważnieniu postępowania. Zawiadomienie w załączniku.

IZP.271.10.2023 zawi [...].pdf

2023-06-05 13:54 Arkadiusz Puchacz Zamawiający udostępnia oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu.

STRABAG Sp. z o.o..z [...].zip

PW IZBICCY ANETA IZB [...].zip

2023-06-05 12:46 Arkadiusz Puchacz Na podstawie art. 222 ust 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert. (plik w załączeniu)

IZP.271.10.2023 Info [...].pdf

2023-06-05 12:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 300 000,00 zł brutto.
2023-05-25 08:38 Arkadiusz Puchacz Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający udostępnia treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami. Zapytania wraz z wyjaśnieniami w załączniku.

IZP.271.10.2023 odpo [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 466