Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GR.271.27.2023 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Gniezno – część 3: termomodernizacja poddasza, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie elewacji budynku Przedszkola w Pyszczynie

Martyna Wolniewicz
Gmina Gniezno
Deadlines:
Published : 19-05-2023 14:15:00
Placing offers : 12-06-2023 13:00:00
Offers opening : 12-06-2023 13:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 2023 BZP 00224905 01 z dnia 2023-05-19.pdf pdf 121.16 2023-05-19 14:15:00 Proceeding
projekt_umowy_19.05.2023.pdf pdf 533.75 2023-05-19 14:15:00 Proceeding
SWZ_19.05.2023 Pyszczyn.pdf pdf 560.32 2023-05-19 14:15:00 Proceeding
załączniki_edytowalne.doc doc 210.5 2023-05-19 14:15:00 Proceeding
Pyszczyn_PT.zip zip 16743.78 2023-05-19 14:15:00 Proceeding
zestawienie_ofert.pdf pdf 215.92 2023-06-12 20:50:03 Public message
Unieważnienie - termomodernizacja.pdf pdf 299.23 2023-06-13 21:16:59 Public message
kosztorys_ofertowy_Pyszczyn.pdf pdf 437.87 2023-05-31 13:46:10 Public message
Ogłoszenie nr 2023 BZP 00241294 01 - zmiana ogłoszenia.pdf pdf 38.85 2023-05-31 13:46:10 Public message
SWZ_Pyszczyn - zmiana z 31.05.2023.pdf pdf 1005.57 2023-05-31 13:46:10 Public message

Announcements

2023-06-13 21:16 Martyna Wolniewicz KOMUNIKAT ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zawiadamia, że unieważnił postępowanie. Szczegóły w załączonym piśmie.

Unieważnienie - term [...].pdf

2023-06-12 20:50 Martyna Wolniewicz Zestawienie złożonych ofert w załączniku

zestawienie_ofert.pd [...].pdf

2023-06-12 09:32 Krzysztof Kaźmierski Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 222 ust 4 pzp informuje, że na realizację niniejszego zadania zamierza przeznaczyć kwotę 394 300 zł brutto.
2023-05-31 13:46 Martyna Wolniewicz Poniżej pytanie zadane do postępowania:
1. W związku z ogłoszonym postępowaniem, proszę o udostepnienie przedmiarów o których mowa w SWZ pkt. IV. 3.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający w załączeniu przekazuje brakujący przedmiar wraz z kosztorysem ofertowym.


W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert, na czas niezbędny do zapoznania się z uzupełnionym dokumentem, tj. do 12.06.2023 r.

kosztorys_ofertowy_P [...].pdf

Ogłoszenie nr 2023 B [...].pdf

SWZ_Pyszczyn - zmian [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 608