Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/90/2023 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 90/2023 Voltra

Deadlines:
Published : 19-05-2023 11:56:00
Placing offers : 22-06-2023 11:00:00
Offers opening : 22-06-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu.

 • Gmina Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska;
 • Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno;
 • Gmina Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów;
 • Gmina Stoczek, ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek;
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Stoczku, ul. Kolejowa 5b, 07-104 Stoczek;
 • Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o., ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice;
 • Gmina Lubomino, ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino;
 • Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów;
 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie, ul. Władysława Łokietka 5, 28-225 Szydłów;
 • Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie, ul. Targowa 3, 28-225 Szydłów;
 • Gmina Babimost, ul. Rynek 3, 66-110 Babimost;
 • Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście, ul. Gagarina 21, 66-110 Babimost;
 • Centrum sportu i Rekreacji Babimost, ul. Żwirki i Wigury 10A, 66-110 Babimost;
 • Biblioteka Publiczna im. Wiesława Sautera w Babimoście, ul. Gagarina 21, 66-110 Babimost;
 • Gmina Łask, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask;
 • Gmina Lubichowo, ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo;
 • Gmina Żagań, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań;
 • Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25, 62-600 Koło.

 W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.


Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

·       Zadawania pytań do SWZ

·       Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

·       Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

·       tel. 22 101 02 02

·       e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 267.73 2023-05-19 11:56:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:90:2023.pdf pdf 558.21 2023-05-19 11:56:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:90:2023.zip zip 1881.36 2023-05-19 11:56:00 Proceeding
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 90 GZ EE 2023_V01.pdf pdf 203.3 2023-06-12 10:23:58 Public message
VO_VO_Informacja-z-otwarcia-ofert_GZ_90.pdf pdf 163.6 2023-06-22 11:45:11 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_90_GZEE.pdf pdf 184.22 2023-06-22 11:18:25 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_zwiększenie_90_GZEE.pdf pdf 145.57 2023-06-26 14:35:18 Public message
VO_VOxx_Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_GZ-90_v01.pdf pdf 176.43 2023-07-27 12:08:33 Public message

Announcements

2023-07-27 12:08 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY + ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI IV ZAMÓWIENIA – ROK 2026

VO_VOxx_Zawiadomieni [...].pdf

2023-06-26 14:35 Roman Bartyzel Informacja o zwiększeniu kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2023-06-22 11:45 Roman Bartyzel INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Pełnomocnik Zamawiających przekazuje poniżej informacje, które zostały odczytane (odszyfrowane) na otwarciu ofert za pośrednictwem Platformy Zakupowej w dniu 22 czerwca 2023 r. o godz. 11.30

VO_VO_Informacja-z-o [...].pdf

2023-06-22 11:18 Roman Bartyzel Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2023-06-12 10:23 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 856