Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.19.2023 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej we Włynkowie wraz z zewnętrzną instalacją gazową na terenie Gminy Słupsk

Michał Maciejewski
Urząd Gminy Słupsk
Deadlines:
Published : 18-05-2023 14:47:00
Placing offers : 07-06-2023 10:00:00
Offers opening : 07-06-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Nr ogłoszenia o zamówieniu : 2023/BZP 00223128/01

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.32 2023-05-18 14:47:00 Proceeding
SWZ.zip zip 412248.97 2023-05-18 14:47:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 109.13 2023-06-07 10:47:52 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 81.31 2023-06-16 13:19:59 Public message
Odpowiedzi-modyfikacja z dnia 25.05.2023 - zmiana terminu.pdf pdf 108.39 2023-05-25 14:27:51 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.05.2023.pdf pdf 44.14 2023-05-25 14:27:51 Public message

Announcements

2023-06-16 13:19 Michał Maciejewski Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-06-07 10:47 Michał Maciejewski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-07 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
1 200 000,00 zł brutto
2023-05-25 14:27 Michał Maciejewski Odpowiedzi na pytania/ modyfikacja - zmiana warunku udziału w postępowaniu i terminu składania i otwarcia ofert

Odpowiedzi-modyfikac [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 603