Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-22/23 Zakup energii elektrycznej dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sącz

Deadlines:
Published : 18-05-2023 15:40:00
Placing offers : 01-06-2023 08:00:00
Offers opening : 01-06-2023 08:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ zakup energii elektrycznej NA STRONĘ ZP-12.doc doc 518 2023-05-18 15:40:00 Proceeding
08db5057-82dd-28b2-fedd-bc0011a8b20b.pdf pdf 128.32 2023-05-18 15:40:00 Proceeding
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ZP-12-23.pdf pdf 307.67 2023-06-14 17:44:10 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 54.75 2023-05-24 11:51:05 Public message
SWZ zakup energii elektrycznej_po zmianach.doc doc 529 2023-05-24 11:51:05 Public message
zestawienie złożonych ofert ZP-12-23 zakup energii elektrycznej.doc doc 33 2023-06-01 08:49:45 Public message

Announcements

2023-06-14 17:44 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-06-01 08:49 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

zestawienie złożonyc [...].doc

2023-06-01 08:00 Buyer message ]Zamawiający zrealizowanie tego zadania zabezpieczył kwotę: 474 698 zł netto,tj, 583 878,50zł
2023-05-24 11:51 Zamówienia Publiczne Zamawiający publikuje zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz zmodyfikowaną Specyfikację Warunków Zamówienia.
Zamawiający informuje o zmianie:
- terminu składania ofert na 01.06.2023r, godz. 08.00,
- terminu otwarcia ofert na 01.06.2023r. godz. 08.10,
- terminu związania ofertą na 30.06.2023r.
W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ zakup energii el [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 410