Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 023/2023 Zakup 2 samochodów typu furgon dla potrzeb ZDMiKP w Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 22-05-2023 12:01:00
Placing offers : 01-06-2023 10:00:00
Offers opening : 01-06-2023 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu nr 2023BZP 00226362 z dnia22.05.2023.pdf pdf 109.83 2023-05-22 12:01:00 Proceeding
023_2023 SWZ+załączniki.zip zip 654.43 2023-05-22 12:01:00 Proceeding
023 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 189.04 2023-06-21 12:01:02 Public message
023 Wyjaśnienia i ZMIANA nr 1 treści SWZ 25.05.2023.pdf pdf 250.59 2023-05-25 13:34:19 Public message
023_2023__wzór umowy ZMIANA Nr 1.doc doc 150 2023-05-25 13:34:19 Public message
023_2023 informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 200.94 2023-06-01 12:35:25 Public message

Announcements

2023-06-21 12:01 Wioletta Olszewska Zamawiający w załączonym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

023 informacja o wyb [...].pdf

2023-06-01 12:35 Wioletta Olszewska Zamawiający w załączonym pliku przekazuje informacje z otwarcia ofert.

023_2023 informacje [...].pdf

2023-06-01 10:03 Wioletta Olszewska Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia podstawowego zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 199 998,00 PLN
2023-05-25 13:34 Wioletta Olszewska Zamawiający w załączonych plikach przekazuje wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 1 treści SWZ

023 Wyjaśnienia i ZM [...].pdf

023_2023__wzór umowy [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 372