Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/89/2023 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 89/2023 Voltra

Deadlines:
Published : 16-05-2023 15:15:00
Placing offers : 20-06-2023 11:00:00
Offers opening : 20-06-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu.

 • Gmina Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice;
 • Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach, ul. Sądowa 21, 47-300 Krapkowice;
 • Krapkowicki Dom Kultury, ul. Prudnicka 7, 47-300 Krapkowice;
 • Powiat Prudnicki, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik;
 • Gmina Prudnik, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik;
 • Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku, ul. Kościuszki 1A, 48-200 Prudnik;
 • Muzeum Ziemi Prudnickiej, ul. Chrobrego 5, 48-200 Prudnik;
 • ZWiK Prudnik Spółka z o.o., ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik;
 • Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o., ul. Zielona 1, 48-231 Lubrza;
 • Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o.ul. Przemysłowa 1, 48-200 Prudnik;
 • Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Czecha 1, 47-300 Krapkowice;
 • Gmina Głogówek, Rynek 1, 48-250 Głogówek;
 • Centrum Kultury w Głogówku, ul. Batorego 10, 48-250 Głogówek;
 • Zakład Komunalny Głogówek Spółka z o.o., ul. Dworcowa 2, 48-200 Głogówek;
 • Gmina Gogolin, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin;
 • Gmina Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce;
 • Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia, ul. Zamkowa 85, 47-344 Walce;
 • Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie, Plac Dworcowy 5, 47-320 Gogolin;
 • Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o., ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin;
 • Gminna Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Gogolinie, Plac Dworcowy 2, 47-320 Gogolin.

 W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.


Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

 • Zadawania pytań do SWZ
 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
 • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 • tel. 22 101 02 02
 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:89:2023.pdf pdf 593.2 2023-05-16 15:15:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 260.34 2023-05-16 15:15:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:89:2023.zip zip 1528.94 2023-05-16 15:15:00 Proceeding
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 89 GZ EE 2023_V01.pdf pdf 461.37 2023-06-09 21:37:17 Public message
SWZ + Załaczniki - VOL:EE:89:2023__sprostowanie_09.06.23.zip zip 1904.41 2023-06-09 22:21:06 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_89_GZEE.pdf pdf 152.29 2023-06-20 11:05:59 Public message
VO_VO_Informacja-z-otwarcia-ofert_GZ_89.pdf pdf 162.1 2023-06-20 11:37:18 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_zwiększenie_89_GZEE.pdf pdf 177.92 2023-06-23 13:41:47 Public message
VO_VOxx_Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_GZ-89_v01.pdf pdf 198.84 2023-07-24 14:26:18 Public message

Announcements

2023-07-24 14:26 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY + ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA – ROK 2026

VO_VOxx_Zawiadomieni [...].pdf

2023-06-23 13:41 Roman Bartyzel Informacja o zwiększeniu kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w części I zamówienia tj. Rok 2024

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2023-06-20 11:37 Roman Bartyzel INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Pełnomocnik Zamawiających przekazuje poniżej informacje, które zostały odczytane (odszyfrowane) na otwarciu ofert za pośrednictwem Platformy Zakupowej w dniu 20 czerwca 2023 r. o godz. 11.30

VO_VO_Informacja-z-o [...].pdf

2023-06-20 11:05 Roman Bartyzel Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2023-06-09 22:21 Roman Bartyzel Sprostowanie SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA podstawie udzielonych odpowiedzi na wnioski Wykonawców z dnia 9 czerwca 2023 r.
Termin wskazany na złożenie ofert pozostaje bez zmian.

SWZ + Załaczniki - V [...].zip

2023-06-09 21:37 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa Nr 89/2023 Voltra, przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

2023-06-09 21:11 Roman Bartyzel The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 878