Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D/Kw.Zp.2232.2.2023.BK Sukcesywne dostawy nabiału oraz jaj kurzych na potrzeby Zakładu Karnego w Barczewie

Bartosz Koniuszewski
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie Department: Zakład Karny w Barczewie
Deadlines:
Published : 16-05-2023 11:06:00
Placing offers : 29-05-2023 08:00:00
Offers opening : 29-05-2023 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 113.74 2023-05-16 11:06:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 452.51 2023-05-16 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.odt odt 10.81 2023-05-16 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 2_Oświadaczenie Wykonawcy.doc doc 33 2023-05-16 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 4_Formularz cenowy.xls xls 89.5 2023-05-16 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 5_Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 157.46 2023-05-16 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 3_Projektowane postanowienia umowne.pdf pdf 301.77 2023-05-16 13:15:57 Proceeding
Zmiana SWZ 16.05.2023.pdf pdf 129.56 2023-05-16 13:12:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 24.68 2023-05-29 13:54:46 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 43.84 2023-06-02 12:12:21 Public message

Announcements

2023-06-02 12:12 Bartosz Koniuszewski Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-29 13:54 Bartosz Koniuszewski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-29 08:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 332 546,55 PLN brutto, co z podzielam na części przedstawia się następująco:
Część I – 228 386,55 PLN brutto
Część II – 104 160,00 PLN brutto
2023-05-16 13:12 Bartosz Koniuszewski Zmiana SWZ 16.05.2023

Zmiana SWZ 16.05.202 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 504