Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP 2377/7/2023 Dostawa wyposażenia dla osób ze szczególnymi potrzebami

Deadlines:
Published : 15-05-2023 14:43:00
Placing offers : 23-05-2023 10:00:00
Offers opening : 23-05-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08db5539-ae56-43a3-ac24-11000ffd0ed1.pdf pdf 165.47 2023-05-15 14:43:00 Proceeding
SWZ_DZP_2377_7_2023.zip zip 2214.46 2023-05-15 14:43:00 Proceeding
zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 333.72 2023-06-12 13:16:12 Public message
odpowiedzi 18.05 2023 .pdf pdf 302.57 2023-05-18 14:08:48 Public message
inf. o kwocie na sfinan. zam.DZP 2377 7 2023.pdf pdf 277.04 2023-05-23 09:38:21 Public message
inf. z otwarcia ofert DZP 2377 7 2023 .pdf pdf 320.84 2023-05-23 12:47:53 Public message

Announcements

2023-06-12 13:16 Marta Prościak zawiadomienie o wyborze oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-05-23 12:47 Marta Prościak Informacja z otwarcia ofert

inf. z otwarcia ofer [...].pdf

2023-05-23 09:38 Marta Prościak Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

inf. o kwocie na sfi [...].pdf

2023-05-18 14:08 Marta Prościak Odpowiedzi 18.05.2023

odpowiedzi 18.05 202 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 563