Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.13.2023 Rozbudowa ul. Engelmana na odcinku od ul. Powstańców (DK 92) do ul. Wiejskiej (DG 410850W) i ul. Staszica na odcinku od ul. Engelmana (DG 410767W) do ul. Powstańców (DK 92) w m. Błonie

Zamówienia Publiczne
Gmina Błonie
Deadlines:
Published : 15-05-2023 16:55:00
Placing offers : 06-06-2023 10:00:00
Offers opening : 06-06-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie_wzp_271_13_2023.pdf pdf 150.1 2023-05-15 16:58:37 Proceeding
swz_wzp_271_13_2023.pdf pdf 641.69 2023-05-15 16:58:40 Proceeding
zal_2_swz_wzp_271_13_2023.odt odt 92.83 2023-05-15 17:39:53 Proceeding
zal_1_swz_wzp_271_13_2023_druk_ofertowy.odt odt 102.67 2023-05-15 17:38:48 Proceeding
zal_3_swz_wzp_271_13_2023.odt odt 91.5 2023-05-15 17:39:55 Proceeding
zal_4_swz_wzp_271_13_2023_wzor_umowy.pdf pdf 454.31 2023-05-15 17:40:02 Proceeding
zal_5_swz_wzp_271_13_2023_przedmiary_robot.zip zip 1539.81 2023-05-15 17:48:10 Proceeding
zal_5_swz_wzp_271_13_2023_etap_1_engelmana.zip zip 57237.97 2023-05-15 18:11:42 Proceeding
zal_5_swz_wzp_271_13_2023_etap_2_staszica.zip zip 21473.27 2023-05-15 18:11:48 Proceeding
zal_5_swz_wzp_271_13_2023_pzt_pab_zal.zip zip 47691.34 2023-05-15 18:12:07 Proceeding
zal_5_swz_wzp_271_13_2023_sor_stwiorb.zip zip 10255.36 2023-05-15 18:12:24 Proceeding
info_z_otwarcia_ofert_wzp_271_13_2023.pdf pdf 330.66 2023-06-06 11:32:36 Public message
info_o_wyborze_oferty_wzp_271_13_2023.pdf pdf 320.62 2023-06-23 13:49:43 Public message
zmiana_ogloszenia_wzp_271_13_2023.pdf pdf 37.79 2023-05-30 14:57:27 Public message
zmiana_swz_wzp_271_13_2023.pdf pdf 291.01 2023-05-30 14:58:36 Public message
odp_wzp_271_13_2023.zip zip 1796.55 2023-05-31 11:01:52 Public message

Announcements

2023-06-23 13:49 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze oferty

info_o_wyborze_ofert [...].pdf

2023-06-06 11:32 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

info_z_otwarcia_ofer [...].pdf

2023-06-06 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 3.400.000,00 zł brutto.
2023-05-31 11:01 Zamówienia Publiczne Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu

odp_wzp_271_13_2023. [...].zip

2023-05-30 14:58 Zamówienia Publiczne Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

zmiana_swz_wzp_271_1 [...].pdf

2023-05-30 14:57 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmiana_ogloszenia_wz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 866