Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZP.25.1.35.2023 System produkcji radiofarmaceutyków

Deadlines:
Published : 15-05-2023 09:05:00
Placing offers : 16-06-2023 09:00:00
Offers opening : 16-06-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 7a do SWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1672.65 2023-05-15 09:05:00 Proceeding
SWZ AZP.25.1.35.2023.docx docx 151.79 2023-05-15 09:05:00 Proceeding
WZÓR - protokół odbioru.docx docx 65.17 2023-05-15 09:05:00 Proceeding
Zał. nr 2-6 do SWZ.docx docx 115.72 2023-05-15 09:05:00 Proceeding
załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 83.31 2023-05-15 09:05:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - JEDZ.doc doc 169.5 2023-05-15 09:05:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 2023-OJS093-286769-pl.pdf pdf 60.73 2023-05-15 09:05:00 Proceeding
wyjasnienia i zmiana tresci SWZ.doc doc 134 2023-06-07 08:46:59 Public message
Modyfikacja Zał. nr 2-6 do SWZ-1.docx docx 121.22 2023-06-07 08:46:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert AZP. 25.1.35.2023.docx docx 54.43 2023-06-16 09:21:10 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty AZP.25.1.35.2023.docx docx 54.69 2023-07-05 09:34:40 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane 2023-OJS154-486824-pl.pdf pdf 116.16 2023-08-11 09:10:45 Public message

Announcements

2023-08-11 09:10 Kamila Kartaszow ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-07-05 09:34 Kamila Kartaszow Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].docx

2023-06-16 09:21 Kamila Kartaszow informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2023-06-16 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 1 400 000,00 zł.
2023-06-07 08:46 Kamila Kartaszow wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

wyjasnienia i zmiana [...].doc

Modyfikacja Zał. nr [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 646