Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.251.5.23 Dostawa inkubatora, lampy do fototerapii, systemu ogrzewania pacjenta oraz podgrzewania płynów infuzyjnych w ramach projektu: Poprawa jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Deadlines:
Published : 12-05-2023 14:20:00
Placing offers : 04-09-2023 10:00:00
Offers opening : 04-09-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 195.6 2023-05-12 14:20:00 Proceeding
SZP.251.5.23_SWZ.doc doc 270 2023-05-12 14:20:00 Proceeding
SZP.251.5.23_Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 127 2023-05-12 14:20:00 Proceeding
SZP.251.5.23_Załącznik nr 1A do SWZ - Fromularz paramertów technicznych.doc doc 335 2023-05-12 14:20:00 Proceeding
SZP.251.5.23_Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 106.5 2023-05-12 14:20:00 Proceeding
SZP.251.5.23_Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o przynależności .doc doc 96 2023-05-12 14:20:00 Proceeding
SZP.251.5.23_Załącznik nr 4 do SWZ - Umowa (projekt).doc doc 195.5 2023-05-12 14:20:00 Proceeding
SZP.251.5.23_Załącznik nr 5 do SWZ Zobowiązanie do udostępnienia zas.doc doc 78 2023-05-12 14:20:00 Proceeding
SZP.251.5.23_Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 95.5 2023-05-12 14:20:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 36.35 2023-06-12 11:55:10 Public message
Ogłoszenie o zmianie terminu II.pdf pdf 36.35 2023-07-06 10:31:11 Public message
Ogłoszenie o zmianie terminu III.pdf pdf 36.35 2023-08-11 08:11:44 Public message
251.5.23_Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 581.66 2023-08-25 11:57:33 Public message
251.5.23_Informacja z otwarcia ofert.xls xls 84.5 2023-09-04 12:47:28 Public message
SZP.251.5.23_Wynik.doc doc 229.5 2023-09-14 10:47:11 Public message

Announcements

2023-09-14 10:47 Joanna Błażej Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam rozstrzygnięcie postępowania.

Z poważaniem
Joanna Błażej

SZP.251.5.23_Wynik.d [...].doc

2023-09-04 12:47 Joanna Błażej Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam informacje z otwarcia ofert.

Z poważaniem
Joanna Błażej

251.5.23_Informacja [...].xls

2023-09-04 10:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę
1) Pakiet nr 1 Inkubator (3 sztuki) – 518.400,00 zł brutto
2) Pakiet nr 2 Lampa do fototerapii (1 sztuka) - 49.680,00 zł brutto
3) Pakiet nr 3
a) Podgrzewacz do płynów infuzyjnych (3 sztuki) – 68.270,40 brutto
b) System ogrzewania pacjenta (3 sztuki) – 74,412,01 zł brutto
2023-08-25 11:57 Joanna Błażej Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam pytania do postępowania wraz z odpowiedziami.

Z poważaniem
Joanna Błażej

251.5.23_Pytania i o [...].pdf

2023-08-11 08:11 Joanna Błażej Szanowni Państwo,
informuję, iż termin składnia i otwarcia ofert zostaje przesunięty na 04.09.2023 r.
W załączeniu ogłoszeni o zmianie.
Z poważaniem
Joanna Błażej

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-07-06 10:31 Joanna Błażej Szanowni Państwo,

informuję, iż termin składnia i otwarcia ofert zostaje przesunięty na 16.08.2023 r. W załączeniu ogłoszeni o zmianie.

Z poważaniem Joanna Błażej

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-06-12 11:55 Joanna Błażej Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Z poważaniem
Joanna Błażej

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1663