Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MOPS.ZP.3.2023 DOSTAWY MIĘSA I PRZETWORÓW MIĘSNYCH DO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IŁAWIE NA OKRES OD 01-07-2023 r. DO 31-12-2023 r.

Deadlines:
Published : 11-05-2023 15:02:00
Placing offers : 19-05-2023 10:00:00
Offers opening : 19-05-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ DOSTAWA MIĘSA I PRZETWORÓW MIĘSNYCH.docx docx 63.56 2023-05-11 15:02:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 22.65 2023-05-11 15:02:00 Proceeding
Załącznik Nr 1A - Formularz cenowy.xlsx xlsx 12.12 2023-05-11 15:02:00 Proceeding
Załącznik Nr 2- Owiadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków.docx docx 21.84 2023-05-11 15:02:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 - Dysponowanie zasobami innych podmiotów.docx docx 17.92 2023-05-11 15:02:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o aktualności.docx docx 16.42 2023-05-11 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw.doc doc 40.5 2023-05-11 15:02:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.docx docx 20.88 2023-05-11 15:02:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 - Projekt umowy.doc doc 78 2023-05-11 15:02:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 - Klauzula RODO.docx docx 20.11 2023-05-11 15:02:00 Proceeding
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA RE.pdf pdf 211.3 2023-05-18 10:41:11 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 237.47 2023-05-19 11:32:59 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 392.81 2023-05-24 10:01:11 Public message

Announcements

2023-05-24 10:01 Marta Szostak W załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-19 11:32 Marta Szostak W załączniku informacja o złożonych ofertach

informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-18 10:41 Marta Szostak Zamawiający na podstawie art. 222 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że na sfinansowanie zamówienia na „Dostawy mięsa i przetworów mięsnych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na okres
od 01-07-2023 r. do 31-12-2023 r.” zamierza przeznaczyć kwotę 70 000,00 zł.

INFORMACJA O KWOCIE [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 292