Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZP.25.2.10.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń w budynku Collegium Primum, na potrzeby Zakładu Farmakognozji UMB z wyposażeniem

Deadlines:
Published : 11-05-2023 14:09:00
Placing offers : 24-05-2023 09:00:00
Offers opening : 24-05-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 2.10.2023.doc doc 442 2023-05-11 14:09:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 156.05 2023-05-11 14:09:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - OPZ wraz z załącznikami.zip zip 1055.44 2023-05-11 14:09:00 Proceeding
Informacja o wyborze.rtf rtf 77.73 2023-06-06 10:48:55 Public message
Informacja z otwarcia ofert(7).rtf rtf 58.77 2023-05-24 10:40:09 Public message

Announcements

2023-06-06 10:48 Agata Rekuć informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyborze [...].rtf

2023-05-24 10:40 Agata Rekuć informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].rtf

2023-05-24 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć 45 000,00 zł gross na realizację zamówienia

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 281