Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.17.2023 Przebudowa drogi gminnej nr 410111W w m. Nowa Górna i Wola Łuszczewska, gmina Błonie

Zamówienia Publiczne
Gmina Błonie
Deadlines:
Published : 11-05-2023 15:12:00
Placing offers : 29-05-2023 11:00:00
Offers opening : 29-05-2023 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie_wzp_271_17_2023.pdf pdf 144.61 2023-05-11 15:12:40 Proceeding
swz_wzp_271_17_2023.pdf pdf 599.34 2023-05-11 15:13:03 Proceeding
zal_2_swz_wzp_271_17_23.odt odt 10.3 2023-05-11 15:24:59 Proceeding
zal_3_swz_wzp_271_17_23.odt odt 9.37 2023-05-11 15:24:59 Proceeding
zal_1_swz_wzp_271_17_23.odt odt 19.61 2023-05-11 15:24:59 Proceeding
zal_4_swz_wzp_271_17_23_wzor_umowy.pdf pdf 377.35 2023-05-11 15:47:57 Proceeding
zal_5_dokum_projektowa.zip zip 924.14 2023-05-11 15:53:16 Proceeding
info_o_wyborze_wzp_271_17_2023.pdf pdf 271.68 2023-06-13 15:21:32 Public message
odp_pyt_wzp_271_17_2023.pdf pdf 261.39 2023-05-19 13:42:15 Public message
odp2_pyt_wzp_271_17_2023.pdf pdf 266.53 2023-05-23 15:10:02 Public message
zmiana_ogloszenia_wzp_271_17_2023.pdf pdf 36.85 2023-05-24 15:54:01 Public message
zmiana_swz_wzp_271_17_2023.pdf pdf 270.49 2023-05-24 15:56:32 Public message
odp3_pyt_wzp_271_17_2023.pdf pdf 286.33 2023-05-24 15:57:11 Public message
info_z_otwarcia_ofert_wzp_271_17_2023.pdf pdf 317.7 2023-05-29 12:39:32 Public message

Announcements

2023-06-13 15:21 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze oferty

info_o_wyborze_wzp_2 [...].pdf

2023-05-29 12:39 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

info_z_otwarcia_ofer [...].pdf

2023-05-29 11:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 700.000,00 zł brutto.
2023-05-24 15:57 Zamówienia Publiczne Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu

odp3_pyt_wzp_271_17_ [...].pdf

2023-05-24 15:56 Zamówienia Publiczne Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

zmiana_swz_wzp_271_1 [...].pdf

2023-05-24 15:54 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmiana_ogloszenia_wz [...].pdf

2023-05-23 15:10 Zamówienia Publiczne Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu

odp2_pyt_wzp_271_17_ [...].pdf

2023-05-19 13:42 Zamówienia Publiczne Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

odp_pyt_wzp_271_17_2 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 547