Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IP.271.17.2023.ŻX Wykonanie utwardzenia z kostki polbruk pod altanę w miejscowości Grodziczno

Żaneta Xouanesouanedao
Gmina Grodziczno Department: Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych
Deadlines:
Published : 11-05-2023 13:04:00
Placing offers : 16-05-2023 10:00:00
Offers opening : 16-05-2023 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel…564729723  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz cenowy.doc doc 94 2023-05-11 13:04:00 Proceeding
formularz ofertowy.pdf pdf 845.81 2023-05-11 13:04:00 Proceeding
mapa.pdf pdf 499.34 2023-05-11 13:04:00 Proceeding
projekt umowy.pdf pdf 665.59 2023-05-11 13:04:00 Proceeding
przedmiar.pdf pdf 196.29 2023-05-11 13:04:00 Proceeding
zapytanie ofertowe.pdf pdf 1161.99 2023-05-11 13:04:00 Proceeding
ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT.pdf pdf 219.09 2023-05-16 10:44:01 Public message
Ocena złożonych ofert.pdf pdf 197.24 2023-05-16 10:48:03 Public message

Announcements

2023-05-16 10:48 Żaneta Xouanesouanedao W załączeniu ocena złożonych ofert

Ocena złożonych ofer [...].pdf

2023-05-16 10:45 Żaneta Xouanesouanedao Zamawiający wyklucza Wykonawcę: PHU DAWID SZELUGA JAKUBKOWO KISIELICE 20 14-240 SUSZ, ponieważ złożona oferta nie została podpisana elektronicznie,
oraz Wykonawcę: ANDRZEJ JARZĄBEK UL. DWORCOWA 22/2 14-260 LUBAWA z postępowania, ponieważ do złożonej oferty nie załączono wymaganego załącznika, tj. Formularza cenowego oferty.
2023-05-16 10:44 Żaneta Xouanesouanedao Dzień dobry!
W załączeniu zestawienie złożonych ofert.

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYC [...].pdf

2023-05-16 10:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 9077 zł brutto.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Robota budowlana Wykonanie utwardzenia z kostki polbruk pod altanę w miejscowości Grodziczno 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6091 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Formularz ofertowy - Formularz ofertowy stanowi integralną część postępowania. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Projekt umowy - Projekt umowy stanowi integralną część postępowania. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Przedmiar robót - Przedmiar robót jest elementem pomocniczym do oszacowania wartości zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Mapa ze wskazaniem lokalizacji utwaradzenia - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 151