Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 105/23 Remont drogi wojewódzkiej nr 729 w km 0+000 do km 1+200, gmina Klwów, Potworów, powiat przysuski, województwo mazowieckie – nr postępowania 105/23

Deadlines:
Published : 10-05-2023 16:05:00
Placing offers : 26-05-2023 08:00:00
Offers opening : 26-05-2023 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_swz_105_23.pdf pdf 3430.31 2023-05-10 16:05:00 Proceeding
1_swz_105_23.rtf rtf 3834.52 2023-05-10 16:05:00 Proceeding
2_edytowalny_druk_oferty_105_23.rtf rtf 478 2023-05-10 16:05:00 Proceeding
3_ogłoszenie_o_zamówieniu_105_23.pdf pdf 155.26 2023-05-10 16:05:00 Proceeding
dokumentacja.7z 7z 3119.66 2023-05-10 16:05:00 Proceeding
2_pismo_z_dnia_23_05_2023_105_23.pdf pdf 78.63 2023-05-23 16:09:44 Public message
3_pismo_z_dnia_24_05_2023_105_23.pdf pdf 47.66 2023-05-24 12:13:39 Public message

Announcements

2023-05-26 08:00 Buyer message kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 899 530,00 zł brutto
2023-05-24 12:13 Andrzej Tomaszewski Dzień dobry

Zamawiający w załączeniu przekazuje pismo z dnia 24.05.2023 r., znak: W-1.43.2.97.2023.2.AT - odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie do postępowania nr 105/23.

Pozdrawiam
Andrzej Tomaszewski
MZDW w Warszawie

3_pismo_z_dnia_24_05 [...].pdf

2023-05-23 16:09 Andrzej Tomaszewski Dzień dobry

Zamawiający w załączeniu przekazuje pismo z dnia 23.05.2023 r., znak: W-1.43.2.97.2023.1.AT - odpowiedź Zamawiającego na zadane pytania do postępowania nr 105/23.

Pozdrawiam
Andrzej Tomaszewski
MZDW w Warszawie

2_pismo_z_dnia_23_05 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 429