Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/88/2023 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 88/2023 Voltra

Deadlines:
Published : 10-05-2023 10:37:00
Placing offers : 16-06-2023 11:00:00
Offers opening : 16-06-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu.

 • Gmina i Miasto Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy;
 • Gmina Raba Wyżna, Raba Wyżna 41, 34-721 Raba Wyżna;
 • Gmina Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna;
 • Hydrodukt Sp. z o. o., ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna;
 • Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna, ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna;
 • Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, ul. Lubelska 53, 05-462 Wiązowna;
 • Spółdzielnia Socjalna "Odmiana", ul. Napoleońska 53a, 05-408 Glinianka;
 • Główny Instytut Górnictwa, Pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice;
 • Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale, Spała, Al. Prezydenta Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz.

 W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.


Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

 • Zadawania pytań do SWZ
 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
 • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 • tel. 22 101 02 02
 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 229.94 2023-05-10 10:37:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:88:2023.pdf pdf 555.96 2023-05-10 10:37:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:88:2023.zip zip 1358.3 2023-05-10 10:37:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:88:2023 - sprostowanie_12.06.23.zip zip 1395.77 2023-06-12 15:28:58 Public message
Sprostowanie - zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 104.4 2023-06-14 08:23:13 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_88_GZEE.pdf pdf 184.34 2023-06-16 11:08:39 Public message
VO_VO_Informacja-z-otwarcia-ofert_GZ_88.pdf pdf 162.44 2023-06-16 11:37:55 Public message
VO_VOxx_Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_GZ-88_v01.pdf pdf 238.15 2023-07-14 11:36:47 Public message
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 88 GZ EE 2023_V01.pdf pdf 224.37 2023-05-31 15:53:02 Public message

Announcements

2023-07-14 11:36 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY + ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA – ROK 2023

VO_VOxx_Zawiadomieni [...].pdf

2023-06-16 11:37 Roman Bartyzel INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

VO_VO_Informacja-z-o [...].pdf

2023-06-16 11:08 Roman Bartyzel Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia.

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2023-06-14 08:23 Roman Bartyzel Sprostowanie. Zmiana terminu składania ofert.

Sprostowanie - zmian [...].pdf

2023-06-12 15:28 Roman Bartyzel Na podstawie udzielonych odpowiedzi oraz wniosków zarówno ze strony Wykonawców jak i Zamawiających, Pełnomocnik Zamawiających dokonał modyfikacji dokumentacji przetargowej (Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z Formularzami Cenowymi).
Zmianie ulegnie termin wskazany na złożenie oferty.
Nowy termin zostanie opublikowany zgodnie z Art. 88 Pzp (Ustawa z dnia 11 września 2019 r.)

Załaczniki do SWZ - [...].zip

2023-05-31 15:53 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 964