Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.251.4.23 Zakup sprzętu diagnostyczno – zabiegowego w ramach projektu: Poprawa jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Deadlines:
Published : 10-05-2023 09:56:00
Placing offers : 07-09-2023 10:00:00
Offers opening : 07-09-2023 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 194.56 2023-05-10 09:56:00 Proceeding
SZP.251.4.23_SWZ.docx docx 94.76 2023-05-10 09:56:00 Proceeding
SZP.251.4.23_Załączniki do SWZ.zip zip 597.27 2023-05-10 09:56:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie terminu.pdf pdf 70.44 2023-06-16 11:59:49 Public message
Ogłoszenie o zmianie terminu nr 2.pdf pdf 69.99 2023-07-11 13:54:02 Public message
SZP.251.4.23_Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 131.5 2023-05-10 14:21:40 Public message
SZP.251.4.23_Załącznik nr 1A do SWZ - Formularz parametrów technicznych.xlsx xlsx 105.35 2023-05-10 14:21:40 Public message
SZP.251.4.23_Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ.doc doc 248.5 2023-05-10 14:21:40 Public message
SZP.251.4.23_Załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiazanie do udostępnienia zasobów.docx docx 68.44 2023-05-10 14:21:40 Public message
SZP.251.4.23_Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 96.5 2023-05-10 14:21:40 Public message
SZP.251.4.23_Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz dostaw.doc doc 96.5 2023-05-10 14:21:40 Public message
SZP.251.4.23_Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.doc doc 93 2023-05-10 14:21:40 Public message
SZP.251.4.23_Załącznik nr 7 do SWZ - Umowa.docx docx 102.83 2023-05-10 14:21:40 Public message
SZP.251.4.23_Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 108 2023-05-10 14:21:40 Public message
SZP.251.4.23_Załącznik nr 1A do SWZ - Formularz parametrów technicznych.xlsx xlsx 105.91 2023-05-15 11:26:43 Public message
Ogłoszenie o zmianie terminu nr 3.pdf pdf 70.41 2023-08-21 08:47:24 Public message
251.4.23_Pytania i odpowiedzi.doc doc 725 2023-08-25 12:00:16 Public message
SZP.251.4.23_Załącznik nr 7 do SWZ -Umowa po zmianach.docx docx 104 2023-08-25 12:00:16 Public message
251.4.23_Pytania i odpowiedzi 2.doc doc 237.5 2023-09-01 07:41:27 Public message
251.4.23_Informacja z otwarcia ofert.xls xls 79.5 2023-09-07 11:08:31 Public message
251.4.23_Wynik publiczny.doc doc 224 2023-10-06 12:15:15 Public message

Announcements

2023-10-06 12:15 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu rozstrzygnięcie postępowania nr SZP.251.4.23.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

251.4.23_Wynik publi [...].doc

2023-09-07 11:08 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

251.4.23_Informacja [...].xls

2023-09-07 10:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:
Pakiet nr 1 Aparaty USG, echo serca wraz z próbami wysiłkowymi - 1.430.107,00 zł brutto
Pakiet nr 2 Mobilne RTG – 599.400,00 zł brutto
Pakiet nr 3 Ramię C – 573.700 zł brutto
Pakiet nr 4 Wieża laparoskopowa i artroskopowa – 935.366,40 zł brutto
Pakiet nr 5 Wieża endoskopowa wraz z wyposażeniem pracowni – 1.326.419,28 zł brutto
Pakiet nr 6 Histeroskop i resektoskop 83.160,00 zł brutto
2023-09-01 07:41 Joanna Błażej Szanowni Państwo, W załączeniu pytania i odpowiedzi do postępowania. Z poważaniem Joanna Błażej

251.4.23_Pytania i o [...].doc

2023-08-25 12:00 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu pytania i odpowiedzi do postępowania.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

251.4.23_Pytania i o [...].doc

SZP.251.4.23_Załączn [...].docx

2023-08-21 08:47 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo, w załączeniu ogłoszenie o zmianie terminu otwarcia ofert.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-08-11 08:17 Joanna Błażej Szanowni Państwo, informuję,
iż termin składnia i otwarcia ofert zostaje przesunięty na 07.09.2023 r.
Z poważaniem
Joanna Błażej
2023-07-11 13:54 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo, w załączeniu ogłoszenie o zmianie terminu składnia i otwarcia ofert na 21.08.2023 r. Z poważaniem Lucyna Gruszkowska

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-07-06 07:56 Joanna Błażej Szanowni Państwo,

informuję, iż termin składnia i otwarcia ofert zostaje przesunięty na 21.08.2023 r.

Z poważaniem
Joanna Błażej
2023-06-16 11:59 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo, informuję iż termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na 17.07.2023r. Ogłoszenie w załączeniu. Z poważaniem, Lucyna Gruszkowska

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-05-15 11:26 Joanna Błażej Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam poprawiony formularz parametrów technicznych - Załącznik nr 1A. Zmiany parametrów technicznych dokonano w ramach pakietu nr 4 - Wieża laparoskopowa i artroskopowa, Zamawiający błędnie nie zamieścił parametrów kamery.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

SZP.251.4.23_Załączn [...].xlsx

2023-05-10 14:21 Joanna Błażej Szanowni Państwo w załączeniu załączniki do SWZ.

Z poważaniem
Joanna Błażej

SZP.251.4.23_Załączn [...].doc

SZP.251.4.23_Załączn [...].xlsx

SZP.251.4.23_Załączn [...].doc

SZP.251.4.23_Załączn [...].docx

SZP.251.4.23_Załączn [...].doc

SZP.251.4.23_Załączn [...].doc

SZP.251.4.23_Załączn [...].doc

SZP.251.4.23_Załączn [...].docx

SZP.251.4.23_Załączn [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2176