Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 6/2023 Odbiór i zagospodarowanie partii odpadów o kodzie 19 12 12 z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) i odpadów zbieranych selektywnie z terenu Instalacji Komunalnej w Łęczycy gm. Stara Dąbrowa w miesiącu sierpniu 2023 r.

Angelika Gajewska
Bio Star Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 10-05-2023 14:23:00
Placing offers : 18-05-2023 09:00:00
Offers opening : 18-05-2023 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,   

Bio Star Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bogusława IV 15, 73 – 110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia na "Odbiór i zagospodarowanie partii odpadów o kodzie 19 12 12 z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) i odpadów zbieranych selektywnie z terenu Instalacji Komunalnej w Łęczycy gm. Stara Dąbrowa w miesiącu sierpniu 2023" w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ-Zagospodarowanie i odbiór odpadów ZP 6-sig-sig.pdf pdf 916.24 2023-05-10 14:23:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 148.5 2023-05-10 14:23:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do SWZ -sig-sig.pdf pdf 539.03 2023-05-12 12:28:51 Public message
Załącznik do SWZ-edytowalne..docx docx 38.17 2023-05-16 13:56:24 Public message
Informacja z otwarcia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów-sig.pdf pdf 373.76 2023-05-18 10:52:49 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie.-sig.pdf pdf 342.66 2023-05-24 10:09:33 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 67.21 2023-05-31 14:19:59 Public message

Announcements

2023-05-31 14:19 Angelika Gajewska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-05-24 10:09 Angelika Gajewska Zamawiający przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-18 10:52 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła informacje z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-18 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia dysponuje kwotą 712 800,00 zł gross
2023-05-16 13:56 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła załączniki do SWZ w formie edytowalnej.

Załącznik do SWZ-edy [...].docx

2023-05-12 12:28 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do SWZ z dn. 11.05.2023 r.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 472