Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.21.2023.ZP3 Budowa sceny wraz z utwardzeniem części terenu oraz budową oświetlenia terenu wraz z zasilaniem - etap 1 w ramach zadania "Budowa placu sołeckiego wraz ze sceną przy ul. Dębowej w Łochowie.”

Claudia Jesa Skorzewska
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 08-05-2023 12:08:00
Placing offers : 30-05-2023 10:00:00
Offers opening : 30-05-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 110.93 2023-05-08 12:08:00 Proceeding
SWZ.zip zip 29472.85 2023-05-08 12:08:00 Proceeding
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.zip zip 936.94 2023-06-23 12:22:26 Public message
Zmiana SWZ wraz z ujednoliconym wzorem umowy.zip zip 212.8 2023-05-11 10:02:07 Public message
Wyjaśnienia nr 1.zip zip 906.06 2023-05-19 10:12:14 Public message
Wyjaśnienia nr 2 i zmiana terminu.zip zip 713.03 2023-05-23 14:18:32 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.05.2023 r.zip zip 773.92 2023-05-30 12:16:48 Public message

Announcements

2023-06-23 12:22 Claudia Jesa Skorzewska ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o:
wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].zip

2023-05-30 12:16 Katarzyna Mazur-Skoczylas Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.05.2023 r.

Informacja z otwarci [...].zip

2023-05-30 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę 380 000,00 zł brutto.
2023-05-23 14:18 Claudia Jesa Skorzewska WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ
I. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.
II. Działając w trybie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30.05.2023 r., godz.: 10:00 i jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia w tym zakresie odpowiednie zapisy SWZ zawarte w pkt.: 17.2., 17.7., i 18.1.

Wyjaśnienia nr 2 i z [...].zip

2023-05-23 13:49 Claudia Jesa Skorzewska The message was withdrawn by the Buyer.
2023-05-19 10:12 Claudia Jesa Skorzewska WYJAŚNIENIA

W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Wyjaśnienia nr 1.zip

2023-05-11 10:02 Claudia Jesa Skorzewska Zmiana treści SWZ

Dotyczy postępowania pn.:
Budowa sceny wraz z utwardzeniem części terenu oraz budową oświetlenia terenu wraz z zasilaniem - etap 1 w ramach zadania "Budowa placu sołeckiego wraz ze sceną przy ul. Dębowej w Łochowie”.


Zmiana SWZ wraz z uj [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 654