Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00205066 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożnowicach.

Magdalena Lenard
Gmina Biecz
Deadlines:
Published : 08-05-2023 14:19:00
Placing offers : 16-05-2023 10:00:00
Offers opening : 16-05-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 138.71 2023-05-08 14:19:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 212.09 2023-05-08 14:19:00 Proceeding
zal. 2swz - formularz oferty.doc doc 38 2023-05-08 14:19:00 Proceeding
zal. 3 swz -oswiadczenie.docx docx 14.17 2023-05-08 14:19:00 Proceeding
zał nr. 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 624.71 2023-05-08 14:19:00 Proceeding
zał nr. 4 do SWZ - istotne posanowienia umowne.pdf pdf 502.18 2023-05-08 14:19:00 Proceeding
inf z otwarcia.pdf pdf 67.97 2023-05-16 13:07:34 Public message
wybór oferty.pdf pdf 68.83 2023-06-02 10:53:41 Public message

Announcements

2023-06-02 10:53 Magdalena Lenard Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

wybór oferty.pdf

2023-05-16 13:07 Magdalena Lenard Informacja z otwarcia ofert.

inf z otwarcia.pdf

2023-05-16 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 950 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 426