Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: A.272.4.2023 DOSTAWA WZORCÓW I ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH ORAZ AKCESORIÓW CHROMATOGRAFICZNYCH DLA WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W SZCZECINIE NA ROK 2023

Deadlines:
Published : 12-05-2023 14:53:00
Placing offers : 29-05-2023 08:15:00
Offers opening : 29-05-2023 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2023-06-19 14:26 Anna Matecka Dzień dobry,
W załączniku przesyłam zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o odrzuceniu ofert oraz o unieważnieniu postępowania w części.
Z poważaniem
Anna Matecka
2023-05-29 14:33 Anna Matecka Dzień dobry,
w załączniku przesyłam protokół z otwarcia ofert.
Z poważaniem
Anna Matecka
2023-05-29 08:15 Buyer message W załączniku,znajduje się informacja o kwocie, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danego zadania/części.
2023-05-22 13:30 Anna Matecka Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam obowiązujący załącznik nr 1b po modyfikacji.
Dodatkowo załączam SWZ, gdzie zmodyfikowano datę składania i otwarcia ofert oraz pismo o modyfikacji.
Z poważaniem,
Anna Matecka
2023-05-19 14:50 Anna Matecka Dzień dobry,
w załączniku przekazuję odpowiedzi na pytania ( cz.3), które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu.
Z poważaniem,
Anna Matecka
2023-05-19 14:46 Anna Matecka Dzień dobry,
W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Modyfikacja dotyczy zmiany terminu na składanie ofert.
Z poważaniem
Anna Matecka
2023-05-19 11:53 Anna Matecka Dzień dobry,
Zamawiający wstępnie informuje, że zostanie wydłużony termin na składanie ofert. Szczegóły zostaną przesłane odrębną wiadomością.
Z poważaniem,
Anna Matecka
2023-05-18 15:01 Anna Matecka Dzień dobry,
w załączniku przekazuję odpowiedź na pytanie ( cz.2), które wpłynęło w przedmiotowym postępowaniu. Z poważaniem, Anna Matecka
2023-05-16 10:55 Anna Matecka Dzień dobry,
w załączniku przekazuję odpowiedź na pytanie, które wpłynęło w przedmiotowym postępowaniu.
Z poważaniem,
Anna Matecka

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1332