Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZP.25.2.9.2023 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i innych interesów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i jednostek podległych z podziałem na 4 części

Awatar Pracownika
Barbara Dokert-Świsłocka
Uniwersytet Medyczny W Białymstoku
Deadlines:
Published : 04-05-2023 10:47:00
Placing offers : 29-05-2023 12:00:00
Offers opening : 29-05-2023 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 164.11 2023-05-04 10:47:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ wraz z załącznikami.zip zip 4122.57 2023-05-04 10:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2A-D do SWZ_Formularz ofertowy.zip zip 77.06 2023-05-04 10:47:00 Proceeding
Załącznik nr 5A-D do SWZ_wzór umowy.zip zip 145.68 2023-05-04 10:47:00 Proceeding
SWZ.doc doc 322 2023-05-04 10:47:00 Proceeding
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 107.06 2023-06-14 11:04:36 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08.05.2023.pdf pdf 37.88 2023-05-08 09:44:17 Public message
wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 08.05.2023.rtf rtf 217.08 2023-05-08 09:44:17 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15.05.2023.pdf pdf 37.89 2023-05-15 10:43:28 Public message
wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 15.05.2023.rtf rtf 859.2 2023-05-15 10:43:28 Public message
Załącznik nr 4 do OPZ - informacja o szkodowości - modyfikacja.doc doc 1366 2023-05-15 10:43:28 Public message
Załącznik nr 5A-D do SWZ_wzór umowy_modyfikacja.zip zip 137.26 2023-05-15 10:43:28 Public message
Załącznik_nr_1_do_SWZ_-_opis_przedmiotu_zamowienia_ubezpieczenie -2023 modyfikacja.doc doc 878.5 2023-05-15 10:43:28 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_16.05.2023.pdf pdf 37.89 2023-05-16 13:06:06 Public message
wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 16.05.2023.rtf rtf 285.09 2023-05-16 13:06:06 Public message
WYKAZ MIENIA Z PODZIALEM NA LOKALIZACJE.xls xls 10539.5 2023-05-16 13:06:06 Public message
Załącznik_nr_1_do_SWZ_-_opis_przedmiotu_zamowienia_ubezpieczenie -2023 modyfikacja1.doc doc 879 2023-05-16 13:06:06 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18.05.2023.pdf pdf 35.95 2023-05-18 12:47:12 Public message
wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 18.05.2023.rtf rtf 310.76 2023-05-18 12:47:12 Public message
wyjaśnienia treści SWZ 23.05.2023.rtf rtf 273.63 2023-05-23 12:03:15 Public message
wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 23.05.2023.rtf rtf 281.03 2023-05-23 13:38:11 Public message
Załącznik_nr_1_do_SWZ_-_opis_przedmiotu_zamowienia_ubezpieczenie -2023 modyfikacja2.doc doc 880.5 2023-05-23 13:38:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert.rtf rtf 204.37 2023-05-29 12:42:45 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. 1, 2 i 4, unieważnieniu cz. 3_www.rtf rtf 257.12 2023-06-02 13:58:05 Public message

Announcements

2023-06-14 11:04 Barbara Dokert-Świsłocka Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-06-02 13:58 Barbara Dokert-Świsłocka Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na cz. 1, 2 i 4 oraz unieważnieniu cz. 3

Informacja o wyborze [...].rtf

2023-05-29 12:42 Barbara Dokert-Świsłocka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].rtf

2023-05-29 12:00 Buyer message Środki finansowe przeznaczone z sfinansowanie zamówienia w kwocie: 920 000,00 zł, w tym:
Część I – 680 000,00 zł brutto
Część II – 180 000,00 zł brutto
Część III – 20 000,00 zł brutto
Część IV – 40 000,00 zł brutto
2023-05-23 13:38 Barbara Dokert-Świsłocka Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_23.05.2023

wyjaśnienia i zmiana [...].rtf

Załącznik_nr_1_do_SW [...].doc

2023-05-23 12:03 Barbara Dokert-Świsłocka Wyjaśnienia treści SWZ_23.05.2023

wyjaśnienia treści S [...].rtf

2023-05-18 12:47 Barbara Dokert-Świsłocka Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_18.05.2023

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

wyjaśnienia i zmiana [...].rtf

2023-05-16 13:06 Barbara Dokert-Świsłocka wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_16.05.2023

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

wyjaśnienia i zmiana [...].rtf

WYKAZ MIENIA Z PODZI [...].xls

Załącznik_nr_1_do_SW [...].doc

2023-05-15 10:43 Barbara Dokert-Świsłocka Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_15.05.2023

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

wyjaśnienia i zmiana [...].rtf

Załącznik nr 4 do OP [...].doc

Załącznik nr 5A-D do [...].zip

Załącznik_nr_1_do_SW [...].doc

2023-05-08 09:44 Barbara Dokert-Świsłocka Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_08.05.2023

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

wyjaśnienia i zmiana [...].rtf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 891