Hide menu

Proceeding: DZP.261.29.2023 Kompleksowa organizacja „Warsaw Summer Jazz Days 2023”

Kaja Łęcka-Maciejewska
Narodowe Centrum Kultury
Deadlines:
Published : 28-04-2023 09:15:00
Placing offers: 26-05-2023 23:59:00
Procedure: Zamówienie prowadzone na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 UPZP - usługi z zakresu działalności kulturalnej - TRYB NIEKONKURENCYJNY
Type: Service

Requirements and specifications

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie w związku z usługą z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizowaniem koncertu.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Kompleksowa organizacja „Warsaw Summer Jazz Days 2023”

 

Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie dotyczy kompleksowej organizacji Warsaw Summer Jazz Days 2023, w tym: promocja i reklama festiwalu; honoraria artystów polskich; honorarium konferansjerów i prowadzących konferencje prasowe oraz nagranie spotów radiowych; wynajem instrumentów; wynajem miejsc koncertowych; transport/podróże; noclegi; catering; koszty organizacyjne i techniczne, w tym przygotowanie produkcyjne; koordynacja projektu.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 06-09.07.2023 r.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania.pdf pdf 143.34 2023-04-28 09:15:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

The number of page views: 439