Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/GAZ/34/2023 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa 34/2023 Voltra

Deadlines:
Published : 26-04-2023 16:11:00
Placing offers : 30-05-2023 11:00:00
Offers opening : 30-05-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Przedmiotem postępowania przetargowego jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego, polegającej na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jego dystrybucji, do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego tj.

 • Gmina Stopnica, ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica;
 • Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy, ul. Kazimierza Wielkiego 15, 28-130 Stopnica;
 • Gmina Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy;
 • Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów;
 • Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowieul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów;
 • Gmina Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój;
 • Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju, ul. Partyzantów 8A, 28-131 Solec-Zdrój;
 • Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój;
 • Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn;
 • Samodzielny Publiczny Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie, ul. Zaścianek 2, 28-136 Nowy Korczyn;
 • Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój;
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Lotos" sp. z o. o. w Busku Zdroju,Plac Zwycięstwa 11/12, 28-100 Busko-Zdrój;
 • Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Sądowa 9, 28-100 Busko-Zdrój;
 • Buskie Samorządowe Centrum Kultury, al. Adama Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój;
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Busku-Zdroju, ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój.


W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

 • Zadawania pytań do SWZ
 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
 • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 • tel. 22 101 02 02
 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 236.67 2023-04-26 16:11:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:GAZ:34:2023.pdf pdf 441.27 2023-04-26 16:11:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:GAZ:34:2023.zip zip 5256.56 2023-04-26 16:11:33 Proceeding
VO_VOxx_Odpowiedzi do SWZ 34 GZ GAZ 2023_v01.pdf pdf 145.28 2023-05-19 13:19:35 Public message
SWZ i Załaczniki do SWZ - VOL:GAZ:34:2023_sprostowanie_19.05.23.zip zip 35590.71 2023-05-19 21:02:10 Public message
Oświadczenia odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego - Gmina Stopnica.zip zip 5806.08 2023-05-26 11:08:21 Public message
VO_VO_Informacja o kwocie_34_GZ_GAZ_V01.pdf pdf 142.93 2023-05-30 11:04:11 Public message
VO_VO_Informacja_o_unieważnieiu_postepowania_34_GZ_GAZ.pdf pdf 180.39 2023-05-30 11:31:33 Public message

Announcements

2023-05-30 11:31 Roman Bartyzel INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

VO_VO_Informacja_o_u [...].pdf

2023-05-30 11:04 Roman Bartyzel Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia

VO_VO_Informacja o k [...].pdf

2023-05-26 11:08 Roman Bartyzel Suplement do oświadczeń odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego - Gmina Stopnica

Oświadczenia odbiorc [...].zip

2023-05-19 21:02 Roman Bartyzel Na podstawie udzielonych odpowiedzi oraz wniosków zarówno ze strony Wykonawców jak i Zamawiających, Pełnomocnik Zamawiających dokonał modyfikacji dokumentacji przetargowej. Termin wskazany na złożenie oferty pozostaje bez zmian.

SWZ i Załaczniki do [...].zip

2023-05-19 13:19 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi na nie przez Zamawiającego wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienia podczas sporządzania oferty.

VO_VOxx_Odpowiedzi d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 612