Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: JRP.271.1.3.2023 Dostawa fabrycznie nowego samojezdnego podnośnika serwisowego do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw”

Deadlines:
Published : 26-04-2023 13:40:00
Placing offers : 29-05-2023 12:00:00
Offers opening : 29-05-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 146.28 2023-04-26 13:40:00 Proceeding
SWZ.docx docx 190.71 2023-04-26 13:40:00 Proceeding
Zalaczniki_do_SWZ.zip zip 596.08 2023-04-26 13:40:00 Proceeding
informacja_o_wyborze.pdf pdf 178.8 2023-06-16 14:03:07 Public message
ogl_o_udzieleniu_zamowienia.pdf pdf 110.25 2023-07-25 14:47:28 Public message
informacja o kwocie - JRP.271.1.3.2023.pdf pdf 159.68 2023-05-29 12:06:04 Public message
informacja z otwarcia ofert - JRP.271.1.3.2023.pdf pdf 165.69 2023-05-29 13:07:31 Public message

Announcements

2023-07-25 14:47 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.

ogl_o_udzieleniu_zam [...].pdf

2023-06-16 14:03 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

informacja_o_wyborze [...].pdf

2023-05-29 13:07 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-29 12:06 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 812