Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IŻ.271.11.2023 „Długoterminowy najem na okres 60 miesięcy samochodu osobowego do Celowego Związku Gmin R-XXI w Słajsinie”.

Marlena Smolarek
Celowy Związek Gmin R-XXI
Deadlines:
Published : 25-04-2023 14:56:00
Placing offers : 08-05-2023 13:00:00
Offers opening : 08-05-2023 14:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 90.04 2023-04-25 14:56:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1122.58 2023-04-25 14:56:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 21.73 2023-04-25 14:56:00 Proceeding
Zalacznik nr 2 - Oswiadczenie wykluczenie.docx docx 16.53 2023-04-25 14:56:00 Proceeding
Zalacznik nr 3.docx docx 15.23 2023-04-25 14:56:00 Proceeding
Zalacznik nr 4.docx docx 15.15 2023-04-25 14:56:00 Proceeding
Zalacznik nr 5 - wzor umowy.pdf pdf 418.57 2023-04-25 14:56:00 Proceeding
Zalacznik nr 6.docx docx 15.24 2023-04-25 14:56:00 Proceeding
odpowiedzi_na_zapytania.pdf pdf 401.88 2023-05-02 12:49:04 Public message

Announcements

2023-05-08 13:00 Buyer message 6. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 369.000,00 zł brutto
2023-05-02 12:49 Marlena Smolarek Wyjaśnienia treści SWZ.

odpowiedzi_na_zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 385