Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.240.34.2023 Modernizacja dachu budynku pływalni miejskiej Atlantis – etap II końcowy

Zamówienia Publiczne
Miasto Poznań Department: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Deadlines:
Published : 25-04-2023 14:29:00
Placing offers : 11-05-2023 09:00:00
Offers opening : 11-05-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 87.65 2023-04-25 14:29:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 208.61 2023-04-25 14:29:00 Proceeding
Załączniki do SWZ od 1 do 3.zip zip 3748.34 2023-04-25 14:29:00 Proceeding
Załączniki do SWZ od 4 do 8.zip zip 275.68 2023-04-25 14:29:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 120.47 2023-05-11 11:47:45 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 780.82 2023-05-23 10:55:14 Public message
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 575 2023-06-02 19:05:53 Public message
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 825.9 2023-06-02 19:06:50 Public message

Announcements

2023-06-02 19:06 Zamówienia Publiczne Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o ponowny [...].pdf

2023-06-02 19:05 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-05-23 10:55 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-11 11:47 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-11 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 184 500,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 513