Hide menu

Proceeding: DZP.261.28.2023 powtórzenie Kompleksowa realizacja IV Festiwalu Muzyka Świata – Warszawa 2023

Kaja Łęcka-Maciejewska
Narodowe Centrum Kultury
Deadlines:
Published : 25-04-2023 13:55:00
Placing offers: 28-05-2023 23:59:00
Procedure: Zamówienie prowadzone na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 UPZP - usługi z zakresu działalności kulturalnej - TRYB NIEKONKURENCYJNY
Type: Service

Requirements and specifications

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie w związku z usługą z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizowaniem koncertu.

Nazwa przedmiotu zamówienia: Kompleksowa realizacja IV Festiwalu Muzyka Świata – Warszawa 2023

Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie dotyczy kompleksowej realizacji projektu „IV Festiwal Muzyka Świata – Warszawa 2023”, na który składają się 3 koncerty.

 Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do dnia 28.05.2023 r.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania.pdf pdf 163.17 2023-04-25 13:55:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

The number of page views: 534